infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Java EE’nin Jakarta EE’ye Yolculuğu

Hakan Uygun

Jakarta EE

jakartaee

Java EE Nedir?

 • Java Enterprise Edition ( Kurumsal Sürüm )

 • Terimler

  • JCP : Java Coumunity Process

  • JSR : Java Standart Request ( specification )

  • RI : Referans Implementasyon

  • TCK : Java Technology Compatibility Kit

  • Sertified Project : TCK’yı geçmiş ürünler

 • Standart bileşen ve kütüphaneler

 • JCP çatısı altında ortak çalışma

 • Genel olarak açık ve özgür standartlar

 • Uyumluluk testleri ( TCK )

 • Yol Planı ve Sekreterya

Sorunlar neydi?

 • Oracle firma olarak önceliklerini değiştirdi

 • Teknolojik gelişme karşısında geri kalınıyordu

 • Oracle fikri mülkiyet hakları konusunda tutucu

 • Topluluk baskısı ve özgür yazılım talebi

Java EE özgür değil miydi?
 • Standartlar ve Referans’lar özgür yazılım

 • TCK ve sertifikasyon değil

 • Marka ve isim hakları

Neler oldu?

 • Oracle Java EE spec, ri ve tck kodlarını topluluğa devretme kararı verdi.

 • Bu süreci topluluk adına yürütecek çatı olarak Eclipse Vakfı seçildi

 • Eclipse çatısı altında EE4J projesi oluşturuldu

 • Oracle isim ve marka haklarından vazgeçmedi

Jakarta EE nedir?

 • Artık yeni Java EE sürümleri olmayacak!

 • Jakarta markası Apache Vakfına ait. Ve bu marka hakları projeye devredildi.

 • İlk iş Java EE 8 = Jakarta EE 8 hazırlanması

 • Bundan sonra javax.xxx ile başlayan yeni paketler olmayacak!

 • Topluluk ve standart belirleme yöntemleri üzerine çalışılıyor

 • Şu anda aktif olarak lisans uyumluluğu ve devir işlemleri devam ediyor

 • Sadece Oracle’dan değil diğer projelerden de devirler geliyor

Nasıl Dahil Olunur?

Bonus Haberler!

Java dünyasında değişim rüzgarları herkesi etkiliyor!
 • Apache NetBeans : Oracle NetBeans IDE kodlarını Apache Vakfına devrediyor

 • OpenLiberty : IBM yeni nesil uygulama sunucusunu Eclipse Vakfı’na devretti

 • OpenJ9 : IBM kendi JDK implementasyonunu Eclipse Vakfına devretti

 • Thorntail : JBoss Microprofile implementasyonu WildFly Swarm projesi artık kendi başına uçuyor!