infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Zabbix Web Senaryoları ile Gözetleme (Monitoring)

Doruk Fişek

Zabbix’in Za’sı

zabbix

Zabbix Nedir?

 • Uygulama, sistem, ağ ve altyapılarının izliyor (monitoring) ve uyarılar (alert) üretiyor.

 • 15 yılı aşkın bir süredir kullanılıyor.

 • Zabbix firması tarafından geliştiriliyor (Amerika, Avrupa ve Japonya ofisleri var).

 • Ek özellik içeren bir kapalı sürümü yok. Tüm özellikler açık sürümünde bulunuyor.

Zabbix’in Özellikleri - 1

 • Ajanlı ya da ajansız çalışabilme

 • Ağ servislerinin (SMTP, POP3, HTTP vb) izlenmesi

 • Sistem kaynaklarının (işlemci yükü, disk kullanımı vb) izlenmesi

 • Belirli eşik değerleri aşıldığında farklı kademelerde uyarı üretebilme

 • Ağdan veri gönderebilen herhangi bir cihazın (ısı sensörü, alarm vb) izlenmesi

Zabbix’in Özellikleri - 2

 • Şablon yapısı sayesinde özel servisler için yeni şablonlar yazılabilmesi

 • Uyarıların e-posta, SMS ya da benzeri bir araçla iletilmesi

 • Uyarı anında önceden tanımlanmış işlemlerin gerçekleştirilerek proaktif sorun çözümü

 • Tüm alınan verilerin ve üretilen uyarıların kaydedilmesi ve geriye dönük grafiklerinin çizilebilmesi

Web Senaryosu Nedir?

 • Bir ya da birden fazla HTTP isteği ya da "adım" = Senaryo

 • Adım(lar)ı Zabbix sunucu tanımlanan sırada periyodik olarak yapar.

 • Tanımlı hostlara ve şablonlara eklenebilir.

 • Tek bir senaryo birden fazla host’a tek seferde eklenebilir.

 • Curl kullanır.

Web Senaryosu Ne Yapabilir?

 • Hem HTTP hem HTTPS destekler.

 • Özel HTTP başlıkları (header) gönderebilir.

 • Redirect (yönlendirme) takip edebilir.

 • Web uygulamasına login olabilir.

 • Sayfada istenen fare tıklamalarını belirlen sırayla yapabilir.

 • Aynı senaryo içinde çerezler (cookie) korur ve kullanabilir.

Toplanan Veriler - 1

 • Her bir web senaryosu için:

  • Tüm senaryonun ortalama kaç saniyede gerçekleştiği

  • Varsa başarısız olan adım

  • Son hata mesajı

 • Senaryodaki her bir adım için:

  • Tamamlanma süresi

  • İsteğin yanıtlanma süresi

  • İsteğe yanıt olarak gelen hata kodu

  • Çekilen HTML sayfanın kodu (istenirse)

Toplanan Veriler - 2

 • Tüm toplanan veriler veritabanında saklanır.

 • Saklanan verilerden grafikler, tetikleyiciler (trigger) ve uyarılar üretilir.

 • Belirlenen sürelerin üzerinde süren adımlar/senaryolar için uyarı üretilebilir.

 • İstenen HTTP hata kodu alınmazsa uyarı üretebilir.

 • Çektiği HTML sayfasında belirlenen bir ifadenin (string) varlığını kontrol edebilir.

 • Düzenli ifade (regex) desteği bulunur.

Web Senaryo Raporu

zabbix web scenario details

Web Senaryo Tanımı - 1

zabbix web scenario definition

Web Senaryo Tanımı - 2: Adımlar

zabbix web scenario definition steps 1

Web Senaryo Tanımı - 3: Adımlar

zabbix web scenario definition steps 2

Web Senaryo Tanımı - 4: Doğrulama

zabbix web scenario definition auth

Sorular

 • ?