infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Redis’in Yüksek Bulunur Çalıştırılması

Begüm Tuncer

Redis Nedir?

 • Anahtar/değer deposu (key/value store)

 • Veri yapısı sunucusu (data structure server)

 • Veri tipi string, hash, list, set, bitmap…​

 • Bellek kullanımlı (in-memory), kalıcılık mümkün (persistence)

 • Çok hızlı

 • Cache, kuyruk, saydırma, pub/sub…​

Redis’te Yüksek Bulunurluk

 • Çoklama, yedekleme (master-slave replication)

 • Redis master geçişi (master failover, Sentinel)

 • Yük dengeleme ve kesintisiz master erişimi (Haproxy)

 • IP hatası durumunda IP geçişi (IP failover, Keepalived)

 • Veriyi parçalama (sharding, Twemproxy)

Replication

 • Asenkron master-slave replication

 • slaveof <master-ip> <master-port>

 • Sorguları load balance etmek için

 • Güncel standby redis sunucu tutmak için

 • Bakım vb çalışmalar için

Master geçişi - Sentinel

 • Sentinel: Redis yönetimi yapan dağıtık sistem

 • İzleme, uyarma, failover ve ayar sağlama

 • Otomatik failover prosedürü:

  • Sentinel korosu

  • Gossip, quorum, leader election algoritmaları

  • Yeni master belirleme aşamaları

Kesintisiz master erişimi - HaProxy

 • Redis master standart yapıda SPOF!

 • Failover oldu yeni master nerede?

 • HaProxy ile istemciden gelen istek mevcut Redis master kimse ona gönderilmeli.

 • Anahtar kelime: tcp-check

 • İstemcilerin okuma istekleri ise yük dengelenerek slavelere gidebilir.

IP geçişi - Keepalived

 • HaProxy üzerinden Redis master’a ulaşılabiliyor.

 • İstemci tek Redis sorguluyorsa, bir HaProxy’ye ulaşılamaması sorun.

 • Keepalived ile Virtual IP.

Sharding - Twemproxy - 1

 • Redis henüz küme yapıda değil. (Redis Cluster, 3.x’de, kararlı değil)

 • Yatay ölçekleme gerektiğinde?

 • İstemciler ile Redis masterları arasına Twemproxy

 • Twemproxy veriyi Redis’ler arasında otomatik parçalıyor

Sharding - Twemproxy - 2

redis 1

Sonuç

 • Yüksek bulunur da olsa gözlemek iyidir

 • Nagios, metrik takibi

Sorular

 • ?