infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

PostgreSQL 10’un Yenilikleri

Doruk Fişek

PostgreSQL Nedir?

 • İlişkisel veritabanı sistemi

 • En yaygın kullanılan veritabanı sunucularından biri

 • Kökleri 1986’ya dayanıyor, 30+ yıldır geliştiriliyor

 • Son yıllarda artan bir büyüme eğrisi içinde

 • Sahibi bir şirket yok, yönetimi topluluk tarafından yapılıyor

postgresql

Sürümlendirme Sistemi

 • PostgreSQL 10 öncesi:

  • Majör sürüm: 9.4, 9.5, 9.6

  • Minör sürüm: 9.4.17, 9.5.12, 9.6.8

 • PostgreSQL 10 sonrası:

  • Majör sürüm: 10, 11, 12

  • Minör sürüm: 10.3, 11.2, 12.1

Logical Replikasyon

 • Publisher/subscriber yapısı

 • Dosya sistemindeki dosyaların farkı yerine veritabanı/tablo değişimlerinin farkının aktarılması

 • Farklı PostgreSQL majör sürümleri arasında replikasyon yapılabilmesi

 • Tüm sunucu yerine belirli bir veritabanı ya da tablonun replikasyonunun yapılabilmesi

 • Çok sayıda veritabanını tek bir veritabanı sunucusunda birleştirme

 • Bir veritabanı sunucusunun belirli veritabanlarını farklı sunuculara dağıtabilme

Daha Kolay Partitioning (Bölümlendirme)

 • Eskiden inheritance ile yapılabiliyordu

 • Artık CREATE TABLE sorgusunda tanımlayarak yapılabiliyor:

CREATE TABLE measurement (
  city_id     int not null,
  logdate     date not null,
  peaktemp    int,
  unitsales    int
) PARTITION BY RANGE (logdate);

CREATE TABLE measurement_y2006m02 PARTITION OF measurement
  FOR VALUES FROM ('2006-02-01') TO ('2006-03-01');
 • PostgreSQL 11’de daha da gelişmesi planlanıyor.

Öntanımlılarda Değişiklikler

 • postgresql.conf

  • wal_level → replica

  • max_wal_senders → 10

  • max_replication_slots → 10

 • pg_hba.conf → replikasyon tanımı

 • pg_basebackup → -X stream

Veritabanı Bağlantılarına Ek Özellikler

 • Birden fazla PostgreSQL sunucu belirtilebiliyor:

host=pg1,pg2,pg3 user=kullanici password=parola
 • "Yazabilen" bir PostgreSQL sunucu seçilebiliyor:

host=pg1,pg2,pg3 target_session_attrs=read-write user=kullanici password=parola
 • .pgpass yerine başka bir dosya belirtilebiliyor:

host=pg1 passfile=/etc/pgparola

Hash İndekslerinde Yeni Özellikler

 • Göçmeye dayanıklı

 • Replikasyon destekliyor

 • Daha az kilitleniyor

 • Daha hızlı çalışıyor

Dizin İsim Değişiklikleri

 • pg_xlog dizini → pg_wal

 • pg_clog dizini → pg_xact

Fonksiyon İsim Değişiklikleri

 • pg_current_xlog_flush_location → pg_current_wal_flush_lsn

 • pg_current_xlog_insert_location → pg_current_wal_insert_lsn

 • pg_current_xlog_location → pg_current_wal_lsn

 • pg_is_xlog_replay_paused → pg_is_wal_replay_paused

 • pg_last_xlog_receive_location → pg_last_wal_receive_lsn

 • pg_last_xlog_replay_location → pg_last_wal_replay_lsn

 • pg_switch_xlog → pg_switch_wal

 • pg_xlog_location_diff → pg_wal_lsn_diff

 • pg_xlog_replay_pause → pg_wal_replay_pause

 • pg_xlog_replay_resume → pg_wal_replay_resume

 • pg_xlogfile_name → pg_walfile_name

 • pg_xlogfile_name_offset → pg_walfile_name_offset

Komut ve Parametre Değişiklikleri

 • pg_basebackup: --xlog-method → --wal-method

 • initdb + pg_basebackup: --xlog-dir → --wal-dir

 • pg_xlogdump → pg_waldump

 • pg_resetxlog → pg_resetwal

 • pg_receivexlog → pg_receivewal

View Değişiklikleri

 • pg_stat_replication

  • write_location → write_lsn

  • sent_location → sent_lsn

  • flush_location → flush_lsn

  • replay_location → replay_lsn

 • pg_create_logical_replication_slot: wal_position → lsn

 • pg_create_physical_replication_slot: wal_position → lsn

 • pg_logical_slot_get_changes: location → lsn

 • pg_logical_slot_peek_changes: location → lsn

Diğer

 • Senkron replikasyonda quorum desteği

 • Parola doğrulamasında SCRAM-SHA-256 desteği

 • Sorguların daha iyi paralelleştirilmesi

 • Tüm metinde aramada JSON desteği

 • file_fdw’a dış program çalıştırma desteği

 • Birden fazla kolonun birleşiminden istatistik toplayabilme

 • Darboğaz analizi daha kolay: 69 olan wait event sayısı artık 184.

 • XMLTABLE ile XML işleme desteği

 • Daha fazlası ve detayı: PostgreSQL 10 sürüm notları

Sorular

soru isaretleri