infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Linux Sistem Altyapı Araçları

Doruk Fişek

Bacula - 1

 • 15 yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor.

 • Merkezi yedekleme ve yedekten geri dönme altyapısı.

bacula

Bacula - 2

 • Tam ve arttırımlı yedekleme

 • Paralel yedekleme

 • Yedek önceliklendirebilme

 • Yedek saklanma süreleri belirtebilme

 • İstenen tarih/saatteki yedeğe dönebilme

 • Yedeklerin dosya bütünlüğünün kontrol edebilme

Bacula - 3

 • Linux, tüm UNIX’ler ve Windows için istemciler

 • Teyp, DVD, autochanger gibi gelişmiş depolama araçları desteği

 • Komut satırı, grafik ve web arayüzü

 • Modüler ve ölçeklenebilir yapı

 • Yedeklerin şifrelenebilmesi

 • Depolama servisinin replikasyonu

Nagios - 1

 • 15 yılı aşkın bir süredir geliştiriliyor.

 • Uygulama, sistem, ağ ve altyapıların izlenlenmesi (monitoring) ve uyarılar üretilmesini (alert) sağlıyor.

nagios

Nagios - 2

 • Ağ servislerinin (SMTP, POP3, HTTP vb) izlenmesi

 • Sistem kaynaklarının (işlemci yükü, disk kullanımı vb) izlenmesi

 • Ağdan veri gönderebilen herhangi bir cihazın (ısı sensörü, alarm vb) izlenmesi

 • Ajanlı ya da ajansız çalışabilme

 • Belirli eşik değerleri aşıldığında farklı kademelerde uyarı üretebilme

Nagios - 3

 • Uyarıların e-posta, SMS ya da benzeri bir araçla iletilmesi

 • Uyarı anında önceden tanımlanmış işlemlerin gerçekleştirilerek proaktif sorun çözümü

 • Android/iPhone ile takip edebilme

 • Çok sayıda hazır eklenti

 • Eklenti yapısı sayesinde özel servisler için yeni eklentiler yazılabilmesi

Zabbix

 • Nagios’un hemen her özelliğini barındırıyor.

 • Kutudan çıktığı hali ile Nagios’tan daha kullanıcı dostu.

 • Markası onun kadar bilinir değil.

zabbix

Graylog - 1

 • Merkezi log sunucusu

 • Web arayüzü ve büyük veri altyapısı var.

 • Herhangi bir kaynaktan log toplayabilir.

 • Loglarda istenen alanlara göre arama yapabilir.

 • 3 katmanlı yapısıyla kolayca ölçeklenebilir.

graylog

Graylog - 2

graylog 1

Graylog - 3

graylog 2

Graylog - 4

 • REST API

 • Belirlenen desenlere göre gözetleme ve uyarı sistemi

 • İstenen logların başka sistemlere arşivlenmesi

 • İstenen kişilere web üzerinden sadece istenen kadar log’a erişim verilebilmesi

 • IDS (Snort, Bro, vb) entegrasyon ve korelasyon

OSSEC - 1

 • Sunucu temelli gözetleme

 • Merkezi yönetim

 • Log analizi

 • Bütünlük kontrolü

 • Windows registry gözetleme

OSSEC - 2

 • rootkit takibi

 • Linux, *BSD, OS X, Solaris ve Windows desteği

 • PCI-DSS uyumlu

ossec

Vault

 • Parola yönetim ve saklama servisi

 • Tokenlar, parolalar, sertifikalar, API anahtarları ve diğer gizli veriler

 • Kim erişti, ne zaman erişti, neye erişti bilgisi

 • Verilerin bulunduğu kasanın birden fazla anahtarın birleşimiyle açılabilmesi

vault

Jenkins - 1

 • Tam anlamıyla bir uşak

 • “Birileri” uşağa çeşitli işler tanımlıyor.

 • “Bir başkaları” tanımlanan işi buyurduğunda, uşak kendisine tanımlanan işleri harfiyen yerine getiriyor.

jenkins

Jenkins - 2

 • Uşağa emir yağdırmak için bir web arayüzü var, işler oradan tanımlanabiliyor ve başlatılabiliyor.

 • Kullanıcı/grup/iş yetkilendirme sistemi var. Kimin iş tanımlayaabileceği, başlatabileceği kısıtlanabiliyor.

 • Uşak yaptıklarını sürekli not alıyor, sorunları iletiyor, yaptığı işleri saklıyor.

 • Java ile yazılmış, Java dünyası ile çok haşır-neşir.

 • Hemen her dil ve araçla entegrasyon için 800’ün üzerinde eklentisi var.

 • Amaç: Sürekli entegrasyon!

Jenkins - 3

jenkins 1

Jenkins - 4

jenkins 2

Jenkins - 5

jenkins 3

Jenkins ile Yapmanın Elle Yapmaktan Farkı Ne?

 • İşler önceden tanımlanıyor, bir nevi belgeleme gerçekleşiyor.

 • İşlerin tanımının değiştirilmesinin de kaydı tutuluyor.

 • Bir işin gerçekleşip gerçekleşmediğini, doğru yapılıp yapılmadığına ilişkin bir soru işareti kalmıyor.

 • İnsan hata yapar, uşak hata yapmaz!

Jenkins ile Yapmanın Konsoldan Betik Çalıştırmaktan Farkı Ne?

 • Geliştiriciye konsol erişimi vermek gerekmiyor.

 • Geliştiricinin konsol bilmesi gerekmiyor.

 • Geliştiricinin yapabileceği adımlar tanımlanıyor, bunun dışına çıkamıyor.

 • Adımlar kısıtlandığından, sistemde yetki gerektiren işlemlerde bir geliştiric yerine Jenkins’te yetki verirken daha bonkör davranılabiliyor.

 • Uşak asla unutmaz! (log/build tutar)