Redmine İle Proje Yönetimi

Hakan Uygun ( Özgür Yazılım A.Ş. )

Proje Nedir?

Proje, bir probleme çözüm bulma ya da beliren bir fırsatı değerlendirmeye yönelik, bir ekibin, başlangıcı ve bitişi belirli bir süre ve sınırlı bir finansman dahilinde, birtakım kaynaklar kullanarak, müşteri memnuniyetini ve kaliteyi gözönünde bulundururken olası riskleri yönetmek şartıyla, tanımlanmış bir kapsama uygun amaç ve hedefler doğrultusunda özgün bir planı başlatma, yürütme, kontrol etme ve sonuca bağlama sürecidir.

Proje Yönetim Yöntemleri

Bir proje aşağıdaki temel adımları içermektedir :

Proje Başlatma Adımı

Başlatma süreci, projenin doğasını ve kapsamını belirler. Eğer bu aşama düzgün bir şekilde gerçekleştirilmediyse, projenin organizasyonun ihtiyaçlarını karşılama ihtimali düşük olacaktır. Başlatma aşamasında iş çevresini iyi anlamak ve gerekli kontrolleri projeye eklemek çok önemli. Bu aşamada proje tasarımında herhangi bir eksiklik hemen belirlenmeli ve düzeltilmelidir.

Proje Planlama Adımı

Başlatma aşamasından sonra, proje uygun bir ayrıntı seviyesine kadar planlanır. Asıl amaçproje için gerekli maliyet ve kaynakları tahmin etmek ve etkili bir biçimde proje uygulamasındaki riskleri yönetmektir. Planlama aşamasında hatalar da başlatma aşaması gibi projenin başarısında büyük engellere neden olacaktır.

Bunlara ek olarak iletişim planlaması, rol ve sorumlulukların belirlenmesi, proje için satın alınacakların belirlenmesi ve bir başlama toplantısı yapılması da tavsiye edilebilir.

Proje Uygulama Adımı

Uygulama aşaması proje yönetim planında belirlenmiş olan proje gereksinimlerini karşılama amaçlı süreçlerden oluşur. Uygulama aşaması insanları ve kaynakları eşgüdümleme, aynı zamanda aktivitelerinin proje yönetim planına uygun şekle getirme çabalarını içerir. Ürünler proje yönetim planına göre gerçekleştirilmiş süreçlerin çıktıları olarak oluşurlar.

Proje Gözetim ve Denetim Adımı

Gözetim ve denetim aşaması, proje uygulanmasında sorunların zamanında fark edilmesi ve düzeltici eylemlerin zamanında alınmasını ve uygulamayı kontrol etmek amaçlı süreçlerden oluşur. Bu aşamanın önemli bir faydası, proje performansının izlenmesi ve ölçülmesi sayesinde proje yönetim planından uygulamada farklılıkların fark edilmesidir.

Proje Kapatma Adımı

Kapatma projenin resmi olarak bitirilmesini içerir. İdari aktiviteler dosyaların arşivlenmesi ve öğrenilen derslerin belgelendirilmesini içerir.

Proje Yönetimi İçin Araçlar

Redmine Nedir?

Redmine, web tabanlı proje yönetimi ve iş/hata takip sistemidir.

Redmine, Proje planlama aşamasında ne yazık ki işlevsel değildir. Hedefi proje yönetim ve denetim sürecinde yardımcı olmaktır.

Proje planlama aşamasında Zihin haritaları ve Proje planlama araçları en önemli yardımcılar olacaktır. FreeMind ve OpenProj uygulamalarını tavsiye ederim.

Neler Sağlar?

Proje yönetimi ve iş/hata takibi için Redmine'ın sunduğu altyapıda yer alan özelliklerden bazıları şunlardır:

Neler Sağlar? [2]

Proje yönetimi ve iş/hata takibi için Redmine'ın sunduğu altyapıda yer alan özelliklerden bazıları şunlardır:

Çoklu Proje Desteği

Her proje için farklı bir alan açılabilir, gerekirse alt projeler oluşturulabilir.

Sürüm Takip Sistemi Entegrasyonu

Birçok farklı sürüm takip sistemi ile uyumlu çalışabilir.

SVN Deposu ile senkronize edilmiş Redmine alanı

Projeye Özel Wiki

İçerdiği wiki altyapısı, projeler için bir bilgi havuzu oluşturulmasını sağlar.

Projeyle ilgili paylaşılan ortak bilgilerin düzenlenebildiği Wiki alanı

Projeye Özel Forum / Tartışma Alanları


Sorular

Burada hazır sorulmuşları var :