Redmine Eklentisi Geliştirme

Onur Küçük (onur@ozguryazilim.com.tr)

Redmine Nedir?

Redmine, Web tabanlı proje yönetimi,iş ve hata takip sistemidir

Neler Sağlar?

Neler Sağlar?

Sade İş Kaydı Görünümü

Eklenti Oluşturma

init.rb

require 'redmine'

Redmine::Plugin.register :redmine_issue_notes do
 name 'Redmine Issue Notes plugin'
 author 'Onur Küçük'
 description 'This is a plugin for Redmine'
 version '0.0.1'
 url 'http://www.ozguryazilim.com.tr/redmine_issue_notes'
 author_url 'http://www.ozguryazilim.com.tr'
 requires_redmine :version_or_higher => '1.4.0'
end
    

Göçler (Migrations)

class CreateIssueNotes < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  create_table :issue_notes do |t|
   t.column :issue_id, :integer
   t.column :comment, :string
  end
 end

 def self.down
  drop_table :issue_notes
 end
end
      

Issue Note Modeli

class IssueNote < ActiveRecord::Base
 unloadable

 belongs_to :issue

end
    

Issue Modeline Eklenme (Patching)

lib
├── redmine_issue_notes
│   └── patches
│     └── issue_notes_patch.rb
└── redmine_issue_notes.rb
    

Issue Modeline Eklenme (Patching)

require_dependency 'issue'

module RedmineIssueNotes
 module Patches
  module IssueNotesPatch

   def self.included(base) # :nodoc:
    base.send(:include, InstanceMethods)

    base.class_eval do
     unloadable
     has_many :issue_notes, :dependent => :destroy
    end
   end

   module InstanceMethods
    def issue_notes_count
     issue_notes.count
    end
   end

  end
 end
end
    

Issue Modeline Eklenme (Patching)

require 'redmine'
require 'dispatcher'

Redmine::Plugin.register :redmine_issue_notes do
 name 'Redmine Issue Notes plugin'
 author 'Onur Küçük'
 description 'This is a plugin for Redmine'
 version '0.0.1'
 url 'http://www.ozguryazilim.com.tr/redmine_issue_notes'
 author_url 'http://www.ozguryazilim.com.tr'
 requires_redmine :version_or_higher => '1.4.0'
end

Dispatcher.to_prepare :redmine_issue_notes do
 unless Issue.included_modules.include?(RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
  Issue.send(:include, RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
 end
end
    

Issue Denetleyicisine Eklenme (Patching)

require_dependency 'issues_controller'

module RedmineIssueNotes
 module Patches
  module IssuesControllerNotesPatch

   def self.included(base) # :nodoc:
    base.send(:include, InstanceMethods)

    base.class_eval do
     unloadable # to make sure plugin is loaded in development mode
     alias_method_chain :show, :notes
    end
   end

   module InstanceMethods
    def show_with_notes
     @issue_notes = @issue.issue_notes
     show_without_notes
    end
   end

  end
 end
end
    

Issue Denetleyicisine Eklenme (Patching)

require 'redmine'
require 'dispatcher'

Redmine::Plugin.register :redmine_issue_notes do
 name 'Redmine Issue Notes plugin'
 author 'Onur Küçük'
 description 'This is a plugin for Redmine'
 version '0.0.1'
 url 'http://www.ozguryazilim.com.tr/redmine_issue_notes'
 author_url 'http://www.ozguryazilim.com.tr'
 requires_redmine :version_or_higher => '1.4.0'
end

Dispatcher.to_prepare :redmine_issue_notes do
 unless Issue.included_modules.include?(RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
  Issue.send(:include, RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
 end
 unless IssuesController.included_modules.include?(RedmineIssueNotes::Patches::IssuesControllerNotesPatch)
  IssuesController.send(:include, RedmineIssueNotes::Patches::IssuesControllerNotesPatch)
 end
end
    

Issue Görünümüne Kanca Atmak (Hooking)

<%= render_custom_fields_rows(@issue) %>
<%= call_hook(:view_issues_show_details_bottom, :issue => @issue) %>
    

Issue Görünümüne Kanca Atmak (Hooking)

module RedmineIssueNotes
 module Hooks
  class ViewsIssuesHook < Redmine::Hook::ViewListener
   render_on :view_issues_show_details_bottom, :partial => 'issues/show_notes'
  end
 end
end
    

Issue Görünümüne Kanca Atmak (Hooking)

<tr>
 <th>Notlar</th>
 <% @issue_notes.each do |note| %>
  <tr>
   <td>* <%= note.comment %></td>
  </tr>
 <% end %>
</tr>
    

Issue Görünümüne Kanca Atmak (Hooking)

require 'redmine'
require 'dispatcher'

Redmine::Plugin.register :redmine_issue_notes do
 name 'Redmine Issue Notes plugin'
 author 'Onur Küçük'
 description 'This is a plugin for Redmine'
 version '0.0.1'
 url 'http://www.ozguryazilim.com.tr/redmine_issue_notes'
 author_url 'http://www.ozguryazilim.com.tr'
 requires_redmine :version_or_higher => '1.4.0'
end

Dispatcher.to_prepare :redmine_issue_notes do
 unless Issue.included_modules.include?(RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
  Issue.send(:include, RedmineIssueNotes::Patches::IssueNotesPatch)
 end
 unless IssuesController.included_modules.include?(RedmineIssueNotes::Patches::IssuesControllerNotesPatch)
  IssuesController.send(:include, RedmineIssueNotes::Patches::IssuesControllerNotesPatch)
 end
end

require 'redmine_issue_notes/hooks/views_issues_hook'
    

Issue Görünümüne Kanca Atmak (Hooking)

Issue Notes

class IssueNotesController < ApplicationController
 unloadable

 before_filter :find_issue

 def index
  @issue_notes = @issue.issue_notes
 end

 private

 def find_issue
  @issue = Issue.find_by_id(params[:issue_id])
 end
end
    

Issue Notes

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
 map.issue_notes_index('projects/:project_id/issue/:issue_id/issue_notes',
   :controller => 'issue_notes',
   :action => 'index',
   :conditions => {:method => :get}
 )
end
    

Issue Notes

<h1> Notlar </h1>
<p style="font-weight:bold;"><%= link_to_issue( @issue ) %></p>

<% if @issue.issue_notes.any? %>
 <table class="list">
  <thead>
   <tr>
    <th style="text-align:left;">ID</th>
    <th style="text-align:left;">Comment</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <% @issue_notes.each do |issue_note| %>
    <tr class="<%= cycle 'odd', 'even' %>">
     <td><%= issue_note.id %></td>
     <td><%= issue_note.comment%></td>
    </tr>
   <% end %>
  </tbody>
 </table>
<% end %>
    

Issue Notes

Ayarlar

Proje Özelleştirme

project_module :redmine_issue_notes do
 permission :project_notes, {:issue_notes => :project_notes}, :require => :member
end

menu( :project_menu,
   :project_notes,
   {:controller => 'issue_notes', :action => 'project_notes'},
   :caption => 'Proje Notları',
   :param => :project_id,
   :after => :new_issue )

    

Yerelleştirme

Varlıklar (Assets)

Bağımlılıklar

source :rubygems

gem "diff-lcs", "~> 1.1.3"
      

Görevler (Rake Task)

Test

Sorular ?

Daha fazla bilgi almak için

MVC - Controller

Dizin Yapısı

Dummy

GEM Hazırlama

Göçler (Migrations)

class CreateIssueNotes < ActiveRecord::Migration
 def self.up
  create_table :issue_notes do |t|
   t.column :issue_id, :integer
   t.column :comment, :string
  end
 end

 def self.down
  drop_table :issue_notes
 end
end
      

MVC - Helper

Kancalar (Hooks)

Rotalar (Routes)

ActionController::Routing::Routes.draw do |map|
 map.issue_issue_notes(
   'projects/:project_id/issue/:issue_id/issue_notes/:id',
   :controller => 'issue_notes',
   :action => 'show',
   :conditions => {:method => :get} )
end
    

MVC - View

Yamalar (Patches)

Yardımcı Fonksiyonlar

Yetkilendirme