infolightbulb_outlinenew_releasesreportwarning

Yazılım Geliştirirken Hazıra Konmak

Hakan Uygun

Yazılım Türleri

 • Özgür Yazılım

 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım

 • Sahipli Yazılım / Kapalı Yazılım

 • Korsan Yazılım

Her Özgür Yazılım, açık kaynak kodludur ama her Açık Kaynak Kodlu Yazılım özgür değildir!

Lisanslar

Bir yazılıma özgürlüğünü sağlayan lisansıdır!
Özgür Yazılım Lisansları
Açık Kaynak Kod Lisansları

Yazılım Araçları

 • IDE’ler ( NetBeans, Eclipse )

 • Derleme Araçları ( Make, Ant, Maven, Rake )

 • İş / Hata Takip Sistemleri ( Bugzilla, Redmine, Trac )

 • Düzenli Derleme Sistemleri ( Jenkins, CruiseControl )

 • Sürüm Takip Sistemleri ( Subversion, Git, Mercurial )

 • Kod Kalite Analiz Araçları ( PMD, CheckStyle, Sonar )

Yazılım Kütüphaneleri

 • Uygulama Çatıları ( Spring, Rails, Django, Syphony )

 • XML kitaplıkları

 • JS Kitaplıkları ( jQuery, Mootools )

 • CSS Kitaplıkları ( Bootstrap )

 • WebServis kitaplıkları

Süreç ve Kural Motorları

 • Activiti

 • jBPM

 • Drools

İçerik Üretme Yöntemleri

 • DocBook

 • Dita

 • Wiki

 • Çeviri araçları

  Bu sunum asciidoc + bespoke.js ile hazırlanmıştır.

Uygulama Sunucuları

 • Uygulama Sunucuları ( Tomcat, Jetty, JBoss AS, Unicorn, Apache, ngnix )

 • MQ Sunucuları ( ActiveMQ, HornetMQ, RabbitMQ )

 • ESB : Jboss ESB, Mule ESB

Veri Tabanı Sunucuları

 • MySQL, Postgresql, Firebird

 • MongoDB, Couchbase, Hazelcast, Neo4J

 • Gömülü ( embeded ) veri tabanları

CMS, Web Sayfası, Portal

 • Wordpress

 • Drupal

 • Mognolia

Belge Yönetim Sistemleri

 • Alfresco

 • OpenKM

 • KnowledgeTree

Elektronik Ticaret Sistemleri

 • SpreeComerce

 • OSCommnerce

 • Magneto

Eğitim Yönetim Sistemleri

 • Moodle

 • Sakai

Teşekkürler