MariaDB vs MySQL Karşılaştırması

Doruk Fişek (dfisek@ozguryazilim.com.tr)

MySQL Nedir?

MySQL'in Öyküsü - I

MySQL'in Öyküsü - II

MariaDB de ne ola ki?

Temel Farklar

Tablo Tipleri Farkları - I

Tablo Tipleri Farkları - II

MariaDB'nin Ek Özellikleri

MySQL'in Diğer Çatalları

Yalan Yanlış Bilgiler

Kaynaklar