MariaDB / MySQL Veritabanı Sunucusu

Doruk Fişek (dfisek@ozguryazilim.com.tr)

MySQL Nedir?

MySQL'in Öyküsü - I

MySQL'in Öyküsü - II

MariaDB de ne ola ki?

MariaDB'nin Dezavantajları

MySQL'in Diğer Çatalları

Neden Tercih Ediliyor?

Özellikler

Atomik İşlem vs Transaction

Tablo Tipleri - I

Tablo Tipleri - I

Tablo Tipleri - I

Auto Increment

İndeksler - I

İndeksler - II

İndekslerin Kullanıldığı Sorgular

Tüm Metinde Arama (Fulltext Search)

Sorgu Önbelleği

Sistem Kayıtları (Log)

Yedekleme

Belirli bir Zamana Dönme (Point in Recovery)

Replikasyon

Replikasyonun Yararları

Yönetim Arayüzleri: MySQL Workbench

Yönetim Arayüzleri: phpMyAdmin

Kullanıcılar ve Yetkilendirme - I

Kullanıcılar ve Yetkilendirme - II

Kullanıcılar ve Yetkilendirme - III

Sunucunun Optimizasyonu

Daha Çok MariaDB/MySQL

Yalan Yanlış Bilgiler

Kaynaklar