Writer'da Sayfa Özellikleri

Sayfa Düzeni

Kullanılacak sayfa düzeni, hazırlanacak belgenin türüne göre değişiklik gösterebilir.

Örneğin, haber sayfaları ya da bültenler için çift sütun kullanılması gerekebilir..

Denetim Karakterlerini Gösterme

Denetim karakterleri açık olduğunda, boşluk, satır sonu, sayfa sonu, tab, vb. işlemler için paragraf içinde özel karakterler görünür.

Sayfa üzerinde yapılan işlemlerin belge içindeki teknik işaretlerini görebilmek için,

Sonlandırma Ekleme [1]

Sayfa Sonu Ekleme

Bir sayfa tamamen doldurulmadan, metnin bir kısmı girilip diğer sayfaya geçmek istenebilir.

Bir sonraki sayfaya geçmek için kullanılan yaygın yöntem, Enter tuşuna basmaktır. Bu şekilde yapılan geçiş, üst sayfalarda yapılacak metin değişimlerinden sonra sayfanın kaymasına neden olabilir.

Sayfaya sonlandırma eklendiğinde, önceki sayfalarda yapılacak değişiklikler sayfayı etkilemez. Bu yüzden Enter tuşu ile yeni sayfaya geçmek yerine sayfa sonu eklemek, belge üzerinde sonradan rahatlıkla değişiklik yapılabilmesi için çok daha avantajlıdır.

Sonlandırma eklemek için;

Sonlandırma Ekleme [2]

Satırı Sonlandırma

Sütun Sonlandırma

Sayfa Yönünü Değiştirme

Bir belgenin bir sayfasına manzara resmi eklenecek. Boyutu sayfanın yatay halde olmasını gerektirmektedir.

Bir sayfayı yatay hale getirebilmek için;

Bir Belge İçin Farklı Bir İlk Sayfa Tanımlaması Yapmak

Mektup ya da rapor gibi birçok dokümanın ilk sayfaları diğer sayfalarından daha farklı bir stile sahiptir. Örneğin bir raporun kapak sayfasında üstbilgi ya da altbilgi bulunmazken diğer sayfalarında bulunabilir. Metin Belgesi ile ilk sayfa kullanılacak stilleri tanımladıktan sonra ilk sayfa ve sonraki sayfaların stillerinin otomatik olarak uygulanması sağlanabilir.

Farklı sayfa biçimlerini düzenleyebilmek için Biçim >> Biçemler ve Biçimlendirme menüsü açılır. Açılan pencerede Sayfa Biçemleri sekmesinde ilgili sayfa biçemini seçip sağ tıklayıp Değiştir seçeneği ile istenen düzenlemeler yapılabilir.

Bu biçimleri kullanılarak sayfanın

gibi özelliklerini değiştirebilme imkanına sahip olunur.

Sayfa Kenar Boşluklarını Değiştirme

Sayfa kenar boşlukları iki şekilde değiştirilebilir. Bunlar:

  1. Cetvelleri kullanarak hızlı bir şekilde değiştirmek mümkündür. Bunun için;
    • Cetvelin gri ve beyaz bölümünün birleştiği noktadan fare tutulur ve sürüklenir.
  2. Sayfa biçemi iletişim kutusundan boşlukların belirtildiği kutulara elle rakamlar girerek de kenar boşlukları değiştirilebilir.
    • Sayfa biçemi iletişim kutusuna, Biçim >> Sayfa yolu takip edilerek ulaşılabilir.

Alt veya Üst Bilgi Ekleme

Bir belgenin tüm sayfalarında görünmesi istenen bilgiler için alt/üst bilgi eklenebilir.

Üst bilgi genelde belgenin başlığını veya tarihi gibi bilgileri gösterir.

Alt bilgi ise sayfa numarası, ilgili sayfada yer alan başlıklar gibi bilgileri içerebilir.

Alt veya üst bilgi eklemek için;

Sayfa Kenarlığı Ekleme ve Arkaplan Rengini Değiştirme

Safaya Dipnot Ekleme

Dipnot eklemek için;

Sayfayı Sütunlara Bölme

Writer'da bir belge açıldığında öntanımlı olarak tek bir sütundan oluşan bir sayfa gelir.

Biçem >> Sayfa seçeneğinden sayfa biçemi penceresinin Sütun sekmesinden, sayfanın kaç sütundan oluşacağı belirlenebilir.

Sayfanın Herhangi Bir Satırına Yorum Ekleme

Bir belgenin gözden geçirilmesi sırasında ya da belge henüz yazılırken, çeşitli satırlara hatırlatıcı notlar ve yorumlar eklenebilir.

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: