Writer'da Şablon Oluşturma

Writer'da Şablon Oluşturma

Hazırlanan bir belgenin belirli kısımları sabit kalmak üzere, çeşitli zamanlarda üzerine farklı eklemeler yaparak kullanılabilmesi için şablon haline getirilip kaydedilmesi gerekir.

Örneğin, bir kurum için antetli kağıt olarak kullanılmak üzere hazırlanan bir belge; şirket logosu, ismi gibi değişmeyen elemanlarıyla birlikte şablon olarak kaydedilebilir. Daha sonra adres, telefon gibi değişebilir bilgiler eklenerek kullanılabilir.

Şablon oluşturmanın 2 farklı yolu vardır:

Bir Belgeden Şablon Oluşturmak

Bir belgeden şablon oluşturmak için;

Sihirbaz Kullanarak Şablon Oluşturmak

Mektup, faks, ajanda biçimlerinde şablon oluşturmak için sihirbazı kullanmak mümkündür.

Sihirbazı kullanarak şablon oluşturmak için;

Sihirbaz Kullanarak Şablon Oluşturmak [2]

Bir Şablonun Düzenlenmesi

Önceden oluşturulan şablonlar üzerinde değişiklik yapmak için;

Yeni bir metin belgesi açıldığında karşılaşılan ekran aslında Writer'ın öntanımlı şablonudur. Eğer sürekli kullanılan bir başka şablon varsa, öntanımlı şablon olarak ayarlanabilir. Böylece her yeni belge açıldığında o şablon öntanımlı olarak açılacaktır.

Öntanımlı Şablon Tanımlamak

Bir şablonu öntanımlı şablon yapmak için;

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: