Paragraf İşlemleri ve Tablolar

Writer Uygulamasında Paragraf İşlemleri

Hizalama [1]

Hizalama işlemi, hazırlanan bir metnin kağıt yüzeyinde ya da ekranda hangi tarafa yaslanacağı ve nasıl bir dağılım göstereceği gibi özellikleri düzenlemek için kullanılır. 4 farklı hizalama seçeneği bulunur. Bu seçenekler biçimlendirme araç çubuğunda görülebilir:

Hizalama [2]

Bir paragrafın içinde bir alana sağ tıklanıp açılacak menüdeki Hizalama seçeneği aracılığıyla da bu seçenekler görüntülenip uygulanabilir.

Girintileme [1]

Writer'da sayfa alanı öntanımlı olarak sayfanın dört tarafından da belirli ölçülerde girintilenmiş olarak açılır. Belge hazırlama esnasında bu girintilenmiş alanlarda işlem yapılmaz, bu alanların özellikleri sayfa özelliklerinden düzenlenebilir. Fakat bazı durumlarda sayfanın kullanılabilir alanının içine yazılan metinlerde ekstra girintileme yapmak gerekebilir.

Örneğin hazırlanan metnin içinde bir alıntı yapılıyorsa, bu alıntının metnin geri kalanına göre daha içeriden başlaması tercih edilebilir. Böyle durumlarda paragrafa girinti eklemek için biçimlendirme araç çubuğundaki girintileme düğmeleri kullanılabilir.

Girintileme [2]

Girintileme düğmelerine her tıklamada girinti bir basamak daha artırılır ya da azaltılır.

Madde İmleri ve Numaralandırma [1]

Hazırlanan bir belgede maddeler halinde yazılmış alanlar bulunuyorsa, Writer uygulamasının Madde İmleri ve Numaralandırma seçeneklerinden faydalanılarak sayfaya eklenebilirler.

Biçimlendirme araç çubuğunda madde imleri ve numaralandırma için birer düğme bulunur. Bu düğmeler yardımıyla seçilen paragraflara madde imi ya da numaralar eklenebilir.

Madde İmleri ve Numaralandırma [2]

Madde imleri ve numaralandırma araç çubuğunda epey geniş seçenekler var.

Detaylı anlatılıp örneklerle gösterilebilir.

Madde İmleri ve Numaralandırma [2]

Madde imleri ve numaralandırma araç çubuğu, sayfaya eklenen madde imleri ve numaralar üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmasına imkan verir.

gibi işlemler bu araç çubuğu üzerinden gerçekleştirilebilir.

Madde imleri ve numaralandırma araç çubuğunda epey geniş seçenekler var.

Detaylı anlatılıp örneklerle gösterilebilir.

Satır Aralığı

Basılı belgelerde elle düzeltme notu veya yorum yazılabilmesi için satır aralarında boşluk bırakmak, boşluk boyutunu ayarlamak mümkündür. Ön tanımlı olarak satırların yükseklikleri için 1 satır biriminde boşluk kullanılır, yani harfler tam olarak satır boşluğunu doldurur, fazlası kalmaz.

Biçim >> Paragraf >> Girinti ve Aralıklar menüsünde orantılı ve sabit boyutlu gibi farklı seçenekler bulunur.

Satır aralığını değiştirmek için, satır aralığı düzenlenmek istenen paragrafın içinde bir alana sağ tıklanarak açılan menüdeki Satır Aralığı seçeneğinin üzerine gelinir.

Açılacak olan yeni menüde, seçilebilecek olan satır aralığı seçenekleri görüntülenecektir. Bu seçenekler, "Tek satır", "1.5 satır" ve "Çift satır" şeklindedir. Uygun olan satır aralığı seçilerek tıklanır.

Paragraf Ayarları Penceresi [1]

Araç çubuklarında yer alan ve paragraf üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmasını sağlayan düğmelerin dışında, tüm paragraf özelliklerinin daha detaylı olarak düzenlenebilmesine imkan veren bir seçenek bulunmaktadır.

Paragraf Ayarları Penceresi [2]

Metin Belgesine Tablo Eklemek

Writer'da hazırlanan belgeye tablo eklemek için kullanılabilecek birden fazla yol bulunur.

Araç Çubuğundan Tablo Eklemek

Tablo Ekleme Penceresini Kullanmak [1]

Tablo ekleme penceresine menüden Ekle >> Tablo ya da Tablo >> Ekle >> Tablo yollarını takip ederek ulaşılabileceği gibi, standart araç çubuğunda yer alan tablo ekleme düğmesine tıklanarak da ulaşılabilir.

Tablo Ekleme Penceresini Kullanmak [2]

Tablo Araç Çubuğu

Tablo araç çubuğu, Writer uygulamasında öntanımlı olarak görünür olmayan, fakat belgeye bir tablo eklendiğinde otomatik olarak görünür hale gelen ve tablo üzerindeki düzenlemelerin hızlıca yapılabilmesini sağlayan bir araç çubuğudur.

Tabloya Satır Veya Sütun Eklemek

Bir tabloya yeni bir satır ya da yeni bir sütun eklemek için en kolay yol, tablo araç çubuğunu kullanmaktır.

Tabloya Satır Veya Sütun Eklemek [2]

Tablodan Satır Veya Sütun Silmek

Bir tabloda bulunan satır ya da sütunları silmek için birkaç farklı seçenek uygulanabilir.

Tablonun tamamını tek seferde silmek için Tablo >> Sil >> Tablo yolu takip edilmelidir.

Bir diğer yöntem ise, tabloyu fare ile seçilip klavyeden "Del" tuşuna basmaktır.

Tablo Ayarları Penceresi

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: