Writer (Metin Belgesi) Uygulamasında Metin İşlemleri

Bir Metni Seçili Hale Getirme

Metin Kopyalama

Kopyalama işlemi, bir belge içinde seçilen metnin bulunduğu alan dışında başka bir alanda daha kullanılmasına yardımcı olur. Kopyalama işlemi yapıldığında kopyalanan metin belge içinde, başka bir belgeye veya uygulamanın alanına yapıştırılmak üzere bilgisayarın hafızasında tutulur.

Metin Kesme

Kesme işlemi, bir belge içinde seçilen metnin bulunduğu yerden silinerek başka bir yere taşınması için yapılır. Kesme işlemi yapıldığında kesilen metin, belge içinde başka bir yere yapıştırılmak üzere bilgisayarın hafızasında tutulur.

Metin Yapıştırma

Yapıştırma işlemi, önceden kopyalama ya da kesme işlemlerinden birinin uygulandığı bir metni belge içinde istenilen yere yerleştirmek için kullanılır.

Metin Silme

Klavyedeki Backspace ve Delete tuşları bir metin düzenlenirken tek tek karakterlerin silinmesini sağlamaktadırlar. Bunun ötesinde, tek tek karakterleri silmek yerine metnin belli bir kısmının toplu olarak silinmesi de mümkündür. Bunun için silinmek istenen metin seçilmelidir.

Metin Bulma

Bulma işlemi, bir belge içinde geçen sözcüklerin veya sözcük gruplarının yerlerinin kolaylıkla tespit edilebilmesi için kullanılır.

Metin Değiştirme

Metin değiştirme işlemi, bir belge içinde geçen sözcüklerin ya da sözcük gruplarının yerlerine başka metinler yerleştirmek istenildiğinde kullanılır. Örneğin bir metin belgesinde geçen "basit" sözcüklerini silip yerlerine "kolay" sözcüğü yerleştirmek isteniyorsa, bu işlem kullanılarak istenen değişiklikler kolaylıkla yapılabilir.

Metin Değiştirme [2]

Metin Bulma/Değiştirme Seçenekleri

Özel Karakter Ekleme

Belge hazırlarken, zaman zaman klavyede bulunmayan bazı özel karakterlerin kullanılması gerekebilir. LibreOffice Writer, klavyede bulunmayan birçok özel karakterin kullanımına imkan vermektedir.

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: