Writer'da Görsel Materyallerle Çalışma

Writer'da Görsel Materyallerle Çalışma

LibreOffice Writer'da belge oluştururken, resim ya da grafikleri belgelerinize dahil etmek isteyebilirsiniz. Görsel materyaller belge içerisinde, hazırlanan metinleri desteklemek, açıklamak ve kalıcılığı artırmak amacıyla kullanılabilir.

Writer'da üç ayrı görsel malzeme türü kullanılabilir:

Writer'da Belgeye Resim Ekleme [1]

Eklenecek olan resim, bilgisayarda depolanan bir dosya ise (LibreOffice'in grafikleri ya da tarayıcıdan alınacak bir görüntü değilse), şu şekilde eklenebilir:

 1. Sürükle bırak yöntemi ile,
  • Dosyanın bulunduğu dizin açılır.
  • Fare işaretçisi yardımıyla tutulup sürüklenerek metin belgesinin içerisine bırakılır.
 2. Menüden,
  • Ekle >> Resim >> Dosyadan yolu takip edilir.
  • Açılan pencereden dosya seçilir ve "Aç" düğmesine tıklanır.
 3. Panodan,
  • Kaynak belgedeki resim fare ile seçili hale getirildikten sonra Ctrl+C tuş kombinasyonuyla kopyalanır.
  • Kopyalanan resim, hedef belgede(resmin ekleneceği belge) imleç uygun yere getirildikten sonra Ctrl+V tuş kombinasyonuyla yapıştırılır.

Writer'da Belgeye Resim Ekleme [2]

Writer'da resim eklemenin bir yolu da LibreOffice bileşenlerinin tümünde bulunan Galeri'den faydalanmaktır. Galeri'de birçok hazır resim ve ses dosyası bulunabilir.

Writer ile hazırlanmış bir metin belgesine Galeri'den resim eklemek için;

Writer'da Resimleri Düzenleme [1]

Writer'da Resimleri Düzenleme [2]

Resimleri Kırpma

Belgeye eklenen resmin yalnızca bir bölümünü kullanmak ya da resmin taşan kısımlarını kaldırmak isteniyorsa; resmin üzerine sağ tıklanıp, "Resim" seçeneğini seçtikten sonra "Kes" sekmesine gidilir.

Kes seçeneği, bazı parametreler içerir:

Writer'da Resimleri Düzenleme [3]

Resimleri Yeniden Boyutlandırma

Belgeye eklenen resim istenilen boyutlarda olmayabilir. Resmin büyütülmesi ya da küçültülmesi gerekebilir.

Resmi yeniden boyutlandırmak için;

Bir başka yöntem ise;

Writer'da Resimleri Düzenleme [4]

Diğer Seçenekler

Resme sağ tıklanıp açılan resim iletişim kutusundaki diğer seçenekler şöyledir:

Writer'da Çizim Araçlarını Kullanma [1]

Writer'da belgelerinizi düzenlerken çizim nesnelerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

Writer'da Çizim Araçlarını Kullanma [2]

Writer'da Çizim Nesnelerinin Özelliklerini Değiştirme

Belge içerisinde kullanılan çizim nesneleri özelleştirilebilir. Bir çizginin kalınlığını artırma, bir karenin rengini değiştirme gibi özelleştirmeleri yapmak için;

Görsel Malzemeleri Düzenleme [1]

Birbirinin üzerine yığılmış birkaç metin ya da görsel malzemenin birbirlerine göre konumunun belirtilmesi gerekebilir. Üst üste binmiş metin ve görsel malzemenin birbirinin arkasına ya da önüne alınmasını sağlamak mümkündür. Örneğin, metnin görsel malzemenin üzerine yazılması sağlanabilir.

Görsel malzemeleri düzenlemek için;

Görsel Malzemeleri Düzenleme [2]

Görsel Malzemeleri Sabitleme [1]

Sayfa özellikleri, karakter özellikleri gibi bazı özellikleri kullanmak için, belge içerisindeki resimlerin ya da çizim nesnelerinin sabitlenmesi gerekebilir. Örneğin; eklediğiniz bir resmi bir karaktere sabitlediğinizde, resim karakter ile birlikte hareket edecektir.

Grafikleri sabitlemek için;

Görsel Malzemeleri Sabitleme [2]

Görsel Malzemeleri Hizalama

Metin belgesine eklenen bir görsel malzemenin yerleşimini değiştirmek mümkündür. Yatayda (sağ, sol, orta) ve dikeyde (alt, üst, orta) 6 farklı hizalamadan söz edilebilir. Karakter olarak sabitlenmiş görsel malzemeler için yatayda hizalama seçenekleri aktif olmayacaktır.

Görsel malzemeleri hizalamak için;

Görsel Malzeme ve Metin Yerleşimi [1]

Metin belgesinde yer alan metin ve görsel malzemelerin birbirlerine göre yerleşimi düzenlenebilir. En çok yaşanan sorunlardan biri, görsel malzemelerin yanında yer alan metinlerin birbirlerine çok yapışık olmasıdır. Writer'da metin dağılımı istenildiği gibi düzenlenebilir.

Metin dağılımını düzenlemek için;

Görsel Malzeme ve Metin Yerleşimi [2]

Metin Dağılımına Bir Örnek

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: