Dizin, Kaynakça ve İçindekiler

İçindekiler

İçindekiler tablosu, hazırlanan belgelerde içeriğe kısa yoldan ulaşmayı sağlar. Aranan bir bilgiye veya bölüme tüm belge taranmadan erişilebilir. Bunun yanı sıra belge ya da kitap hakkında genel bir fikir sahibi olunur.

Writer'da içindekiler tablosuyla ilgili daha birçok özelleştirme yapılabilir.

İçindekiler Tablosunu Oluşturmak

Writer'da içindekiler tablosunu hızlı bir şekilde oluşturmak için;

Not: İçindekiler tablosu oluşturulduğunda öntanımlı olarak arkaplan gri renkte gelir. Gri arkaplan, PDF biçemine dönüştürülen belgelerde okunurluğu azaltır. Bunu engellemek için, Araçlar >> Seçenekler >> LibreOffice/Görünüş seçeneğinden, "Metin belgesi" kısmında yer alan dizin ve tablo gölgeleri işareti kaldırılabilir.

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [1]

İçindekiler tablosunda değişiklik yapmak için;

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [2]

"Dizin/Tablo Ekle" iletişim penceresinde "Dizin/Tablo" sekmesinde yapılan ayarlamalar:

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [3]

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [4]

"Girişler" sekmesinde yapılan ayarlamalar

Yapı alanındaki düğmeler:

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [5]

İçindekiler tablosundaki başlıklara bağlantı oluşturmak için;

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [6]

"Biçemler" sekmesinde yapılan ayarlamalar

Biçemler sekmesinde, içindekiler tablosunda yer alan ögelerin biçemleri ile ilgili değişiklikler yapılabilir. Bir anahat düzeyine özel biçemler uygulamak için;

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [7]

"Arkaplan" sekmesinde yapılan ayarlamalar

Öntanımlı olarak içindekiler tablosu gri arkaplan ile birlikte oluşur. Arkaplan rengini değiştirmek için;

İçindekiler tablosunun arkaplanına grafik de eklenebilir. Grafik eklemek için;

Bir sonraki slaytta devam ediyor

İçindekiler Tablosunu Düzenleme [8]

"Arkaplan" sekmesinde yapılan ayarlamalar [2]

Alfabetik Dizin Oluşturma

Dizin genellikle belge içerisinde geçen konu isimleri ve önemli kavramlar için kullanılır. Bir kavram ya da konu, dizinde taranarak geçtiği sayfa numarasına bakılıp büyük bir belge içinde hızlıca bulunabilir.

Alfabetik dizin oluşturmak için;

Alfabetik Dizin Oluşturma [2]

Dizin Girişlerini Düzenleme

Dizin Girişi penceresinde yapılabilecek değişiklikler;

Dizin Görünümünü Özelleştirme [1]

Dizin görünümünü değiştirmek için, dizin üzerine sağ tıklayıp "Dizin/Tablo düzenle" seçilir.

Açılan pencrede yer alan Dizin/Tablo sekmesinde bulunan ayarlamalar şunlardır:

Dizin Görünümünü Özelleştirme [2]

Kaynakça Nedir?

Kaynakça, belge içerisinde kullanılan referansların tamamının gösterildiği tablodur.

Kaynakçalar, harici tablo ya da veritabanlarında saklanabileceği gibi belge içerisinde de oluşturulabilir.

Kaynakça oluşturmak için sırasıyla şu adımlar uygulanmalıdır:

Kaynakça Veritabanı Oluşturma

Writer'da kaynakça veritabanı oluşturmak için;

Belge İçerisine Referans Ekleme [1]

Writer, referans gösterimine iki şekilde izin verir: Kısa tanımlamalar (Günday, 2005) ve Numaralandırma ([1])

Kaynakça veritabanından belgeye referans eklemek için;

Belge İçerisine Referans Ekleme [2]

Kaynakça Biçimlendirme [1]

Kaynakçayı oluşturmak için;

Dizin/Tablo sekmesinde yapılan biçimlendirmeler;

Kaynakça Biçimlendirme [2]

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: