LibreOffice Dosya Yönetimi

Mevcut Bir Belgeyi Açmak

Mevcut bir belgeyi açmak için;

Ya da, kullanmak istenen LibreOffice uygulaması çalıştırıldıktan sonra:

Mevcut Bir Belgeyi Açmak [2]

Dosya açma işlemi için anlatılan yöntemlerden (Dosya simgesine çift tıklamak hariç) biri uygulandığında "Aç" penceresi görüntülenecektir.

Dosya Biçemleri

LibreOffice, aşağıda listelenmiş olan, OpenDocument standardındaki dosya biçemlerini kullanmaktadır.

OpenDocument desteği Microsoft Office 2007'de eklenmiş ilk kez, lakin çıkış sürümünde yok, service pack ile gelmiş. MS Office 2010'da da var.

MS Office uygulamalarından sadece Word, Excel ve Powerpoint'in OpenDocument desteği var. Onlar da kısıtlı/kısmi.

OpenDocument Standardı

OpenDocument, OASIS(Organization for the Advancement of Structured Information Standards) tarafından ofis uygulamaları için geliştirilmekte ve yayımlanmakta olan açık bir dosya standardıdır.

Dosya Kaydetme

Belgeleri kaydetmenin üç farklı yolu vardır. Bunlar:

Hazırlanan bir belge ilk kez kaydedilecekse, kayıt yerinin ve uzantısının belirlenebileceği bir pencere açılacaktır. Bundan sonraki kayıtlar, kayıtlı dosya üzerine son yapılan güncellemeleri ekleyerek devam eder. Yapılan değişikliklerin, önceden kaydedilmiş dosya üzerine yazılması istenmiyorsa Dosya >> Farklı Kaydet seçeneğini kullanmak gerekir. Açılan pencere ile belgenin ismi, kayıt yeri ve dosya uzantısı belirlenebilir.

Dosyaları Otomatik Kaydetme

LibreOffice'te belgelerle çalışırken belgelerin seçilebilecek bir sıklıkta otomatik olarak kaydedilmesi sağlanabilir. Bunun için;

Dosya Kurtarma

Bir belge hazırlama sırasında kullanıcı henüz verilerini kaydetmemişken elektrik kesintisi gibi sebeplerle uygulama kapanmış olabilir. Bu tür durumlarda, tüm LibreOffice uygulamalarının sahip olduğu "Dosya Kurtarma" yeteneği devreye girmektedir. Kullanıcı verilerini kaydetmeden uygulama kapanmış olsa bile, tekrar çalıştırıldığında en son çalışılan belgenin kurtarılması mümkün olmaktadır. Dosya kurtarma işlevinin düzgün iş görmesi için Otomatik Kaydetme seçeneğinin ayarlanmış olması gerekir.

Dışarı Aktarma

XHTML Biçeminde Dışarı Aktarma

Belgeleri PDF Biçeminde Dışarı Aktarma

LibreOffice içerisindeki her bir uygulama, dokümanları PDF biçeminde dışarı aktarabilir. PDF belgeleri PDF okuyucular ile her ortamda çalıştırılabilir olmasından dolayı çok fazla tercih edilmektedir. Bir dokümanı PDF biçeminde dışarı aktarmak için;

Belgeleri PDF Biçeminde Dışarı Aktarma [2]

Belge Tanımlaması

Belge ile ilgili özelliklerin bulunduğu iletişim kutusunu açmak için, Dosya >> Özellikler yolu takip edilir.

Genel sekmesinde;

Belgeye Üstveri Tanımlanması

Otomatik Tazeleme ve Yönlendirme

Belgenin Korunması

Hazırlanan belgeleri yapılacak değişikliklere karşı korumak için;

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: