LibreOffice Araç Çubukları

Araç Çubukları

Araç çubukları çoğu zaman birkaç adımda ulaşılabilecek bir işleve doğrudan ulaşmayı sağlayan, üzerinde özellikler ile ilgili düğmelerin yer aldığı arayüzdür.

Araç Çubuklarını Görüntüleme/Gizleme

Araç çubuklarının uygulama arayüzünde görünmesi ya da gizlenmesi sağlanabilir. Öyle ki, öntanımlı olarak görünür gelen standart araç çubuğu ya da ikinci araç çubuğunun da gizlenmesini sağlamak mümkündür. Ya da yeni araç çubukları eklenebilir.

Araç çubuklarını görüntülemek veya gizlemek için;

Araç Çubuklarını Özelleştirme

Araç çubukları üzerinde birçok simge bulunur. Bu simgelere tıklanarak istenen işlemlere hızla ulaşılabilir.

Bazı simgeler, sayfa alanına sığmadığından araç çubuğunda görünmeyebilir. Bu durumda çok sık kullanılan simgeleri araç çubuğunda tutarken, daha az kullanılanları gizlemek mümkündür.

Araç çubuğunda yer alan simgeleri saklamak ya da görüntülemek için;

Durum Çubuğu

Durum çubuğu, çalışma sayfasının en altında yer alır. Sayfa hakkında bilgi verir ve bazı özellikleri hızlıca değiştirmeye yardımcı olur.

Calc, Impress ve Writer'da hemen hemen aynı özellikler görünür.

Metin Biçimlendirme Araç Çubuğu

Hazırlanan belgede geçen metinlerle ilgili birçok değişiklik yapmak mümkündür. Metin biçimlendirme araç çubuğu, metin özelliklerinin menülerde gezinmeden kolaylıkla değiştirilebilmesini sağlayan simgeler barındırır.

Metin biçimlendirme araç çubuğu ile;

Resim Biçimlendirme Araç Çubuğu

Resim biçimlendirme çubuğu, belgeye eklenen resimlerle ilgili özellikleri değiştirmeye yarayan simgeleri barındırır. Görünüm >> Araç çubukları >> Resim yolunu takip ederek açılabileceği gibi belgeye eklenen resmin üzerine çift tıklayarak da ulaşılabilir.

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: