Slaytları Biçimlendirme

Slayt Ekleme

Sunuma yeni bir slayt eklemenin iki farklı yolu vardır:

  1. Slayt panelinden herhangi bir slaytın üzerine sağ tıklanarak "Yeni slayt" seçilir.
  2. Menüden, Ekle >> Slayt seçilir.

Slayt Düzeni Seçme

Boş bir slayt açıldığında sayfa düzeni ön tanımlı olarak başlık ve bir metin kutusundan oluşur.

Farklı bir slayt düzeni seçmek için;

Metin Kutusu Kullanarak Metin Ekleme

Seçilen sayfa düzeni ile birlikte gelen metin kutularının üzerlerine tıklayarak metin eklenebilir.

Eğer başka bir metin kutusuna ihtiyaç duyulursa, metin kutusu eklemek için;

Metin Kutusunu Taşıma/Boyutlandırma

Metin kutusunu farklı bir konuma taşımak için;

Metin kutusunu yeniden boyutlandırmak içinse;

Metin Biçimlendirme [1]

Metinlerin yazı tipi, boyutu gibi özelliklerini değiştirmek için, biçimlendirme araç çubuğu üzerindeki simgelerden yararlanılabilir. Bir başka yöntem ise;

Metin Biçimlendirme [2]

Madde İmi ve Numaralandırılmış Listeler [1]

Liste halinde içerik girmek için madde imi ve numaralardan yararlanılabilir.

Madde imini kullanmak için;

Madde İmi ve Numaralandırılmış Listeler [2]

Madde İmi ve Numaralandırılmış Listeler [3]

Numaralama ve madde işaretleri penceresinde bulunan Özelleştir sekmesinde yapılan değişiklikler:

Resimlerin Kırpılması

Eklenen resimler Impress'te farklı bir resim işleme programına ihtiyaç duyulmadan kırpılabilir.

Resim kırpmak için 2 farklı yol bulunur.

  1. Resmin üzerine tıklandığında gelen resim biçimlendirme araç çubuğu kullanılabilir.
  2. Biçim >> Resmi kırp seçeneği ile açılan "Kırp" penceresi ile daha hassas biçimlendirmeler yapılabilir.

Çizim Nesnelerini Kullanma [1]

Çizim nesnelerine çizim araç çubuğundan ulaşılabilir.

Çizim araç çubuğunu görünür ya da görünmez kılmak için Görünüm >> Araç çubukları >> Çizim işaretlenebilir ya da işaret kaldırılabilir.

  1. Noktalar: Şekil üzerindeki noktaları düzenler.
  2. Yapışma noktaları: Birden fazla nokta belirlemek için kullanılır.
  3. Çokgene: Şekil üzerindeki noktaların çokgene dönüşmesini sağlar.
  4. 3B nesneye: Şekle 3 boyutlu bir görünüm verir.
  5. 3B döner nesneye: Şekle 3 boyutlu dairesel bir görünüm verir.

Çizim Nesnelerini Kullanma [2]

Nesneleri Gruplama

Birden fazla çizim nesnesi üzerinde toplu değişiklikler yapmak için, nesneler gruplandırılabilir.

Nesneleri gruplamak için;

Gruplanmış nesneleri ayırmak için;

Örnek Çizim Nesneleri

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: