Ana Slayt ile Çalışma

Sunum Dizaynı

Etkili bir sunum hazırlamanın en iyi yolu, sunum görünümünün ve içeriğinin planlı bir şekilde oluşturulmasıdır.

Planlama, sunumun ana hatlarının ortaya çıkmasını sağlar; böylelikle sunumun gereksinimleri belirlenir.

Sunum hazırlanırken cevap aranan soruların bazıları şunlardır:

Sunum dizaynı, oluşturma evresinin her aşamasında değiştirilebilir; ama gereksinimlerin önceden belirlenerek planlama yapılması uzun vadede zamandan kazanç sağlayacaktır.

Ana Slayt Nedir?

Ana Slayt ile Çalışma

Ana Slayt Oluşturma

Slayt şablonları üzerinde değişiklik yapılarak, benzer bir ana slayt şablonu oluşturulabilir.

Ana Slaytın Biçimlendirilmesi

Ana slayt, her slaytta ayrı değişiklik yapmak yerine temel değişiklikleri üzerinde barındıran ve bu değişikliklerin sunumdaki diğer slaytlara uygulanmasını sağlayan bileşendir.

Logo, sunum başlığı, sayfa numarası gibi tüm slaytlarda görüntülenmesi istenen alanlar ana slayta eklenmelidir.

Slaytın istenilen bir yerine metin, tarih, slayt numarası gibi objeler eklemek için:

Ana Slayta Alt/Üst Bilgi Eklenmesi [1]

Ana slayta üst bilgi ve alt bilgi eklemek için;

Ana Slayta Alt/Üst Bilgi Eklenmesi [2]

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: