Calc Veri Paylaşımı

Çoklu Sayfalarla Çalışma

Calc, aynı anda birden fazla sayfayla çalışmaya izin verir. Bazı durumlarda tek bir hesap tablosunda tek bir sayfayla çalışmak yeterli olmayabilir. Örneğin; üniversite başarı puanları bir çalışma sayfasını doldurmuş olabilir. Veriler üzerinde işlem yapmak için diğer çalışma sayfaları kullanılabilir.

Çalışma Sayfası Ekleme

Başka Belgedeki Hücreye Başvuruda Bulunma

Başka bir çalışma sayfasında yer alan bir hücreye başvuruda bulunmak için;

Önceden oluşturulmuş hesap tablosu belgesindeki bir hücreye başvuruda bulunmak için;

Köprü Ekleme

Hazırlanan çizelgede bir başka sayfaya bağlantı vermek durumunda kalınabilir. Bu gibi durumlarda "köprü ekleme" seçeneği kullanılır.

Köprü eklemek için;

Mevcut bir bağlantıyı düzenlemek için;

OLE Nesnesi Oluşturma

OLE nesneleri Impress, Writer, Calc gibi ofis bileşenlerinde hazırlanmış dokümanların birbirlerinin içerisine gömülmesi veya bağlantı verilmesi ile oluşur.

OLE nesnelerinin en önemli yararı, nesnelerin üzerine çift tıklayarak hızlıca değiştirilmesidir.

OLE nesnesi bir bağlantı olarak veya gömülmüş bir nesne olarak eklenir. OLE nesnesi eklemek için;

OLE Nesnesi Ekleme

OLE nesnesi ekleme yöntemi ile Writer'da oluşturulan bir doküman, Calc'ta oluşturulan bir doküman içerisine gömülebilir veya bağlantı oluşturulabilir. Mevcut bir OLE nesnesi eklemek için;

Belge Üzerinde Yapılan Değişiklikleri Kaydetme

Belgede yapılan değişiklikleri kayıt altına almak için;

Not: Belgenin parola ile korunması gerekli değildir, isteğe bağlıdır.

Değişikliklerin Görüntülenmesi

Değişiklikleri görmek için belirli filtreler uygulanabilir. Örneğin; 29 Mayıs 2010 tarihinden sonraki değişikliklerin görünmesini sağlanabilir.

Değişiklikleri görüntülemek için;

Belgeleri Karşılaştırma

Bazen yapılan değişiklikler gözden kaçırılabilir. Bu gibi durumlarda belgenin orjinal hali ve düzenlenen hali karşılaştırılıp farklar görülebilir.

Değiştirilmiş Belge ile Asıl Belgeyi Birleştirme

Aynı belge üzerinde birden fazla kişi çalıştığında, tüm kullanıcıların değişiklikleri alınıp tek bir belge haline getirilebilir.

Yapılan değişikliklerin kaydedilmiş olmasına dikkat edilmelidir.

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: