Calc Hücre İçeriği İle İlgili İşlemler

Hücrelere Veri Girişi [1]

Calc'ta çeşitli şekillerde veri girişi yapılabilir: Klavye ile, fare ile(sürükle-bırak), seçim listeleri kullanılarak.

Hücrelere Veri Girişi [2]

Özel Yapıştırma

Metinleri ya da hücreleri kopyalamak için, Ctrl + C kısayolu kullanılabileceği gibi Düzenle >> Kopyala yolu da kullanılabilir.

Kopyalanan metin kaynak dosyadaki biçimlendirmesi ile birlikte gelir. Bu biçimlendirmeler metin ile birlikte alınıp alınmayabilir.

Hücreleri Doldurma

Hücreleri doldurma, var olan bir içeriği hızlı çoğaltmak için kullanılan bir yoldur. Hücreleri doldurmak için;

Serileri Kullanarak Hücreleri Doldurma

Dolgu aracının daha karmaşık kullanım durumları vardır. Hücredeki verileri çoğaltmak için Calc'ta tanımlanmış sıralı listeler kullanılabilir. Örneğin; gün adları (Pzt, Sal, Çar...). Bunun dışında yeni listeler tanımlanabilir ve kullanılabilir.

Veri Geçerliliğini Denetleme [1]

Bir hücreye girilecek veri türü sınırlandırılabilir. Belirlenen kritere göre verinin kabul edilip edilmeyeceğine karar verilebilir. Hücreye veri kriteri atamak ve geçerliliğini denetlemek için;

Veri Geçerliliğini Denetleme [2]

Giriş yardımı sekmesinde, fare işaretçisi hücrenin üzerine getirildiğinde görüntülenecek bir bilgi girilebilir.

Hata iletisi sekmesinde yanlış girilen hücre içeriği ile ilgili eylem atanabilir.

Hücre İçeriğini Silme

Bir hücrenin içeriği değişik şekillerde silinebilir. Hatta hücre içeriği dışında, hücreye yapılan yorumlar ve hücre biçimlendirmesinin silinmesi de mümkündür.

Tablo İçerisinde Veri Bulma ve Değiştirme [1]

Calc'ta belge içerisinde kullanılan bir söz dizimini hızlıca bulmak ve ona yeni değer atamak mümkündür. Aranan değer, elle girilmiş bir metin ya da sayı olabileceği gibi, bir formül sonucu da olabilir. Kullanılan arama yöntemi, aranan değere göre değişiklik gösterebilir.

Tablo İçerisinde Veri Bulma ve Değiştirme [2]

Hücre İçerisindeki Verileri Sıralama [1]

Verileri sıralamak tablonun okunurluğunu artıracaktır. Calc'ta aynı anda 3 sütun sıralanabilir. Örneğin; A sütunu azalana göre, B sütunu artana göre sıralanabilir.

Hücre İçerisindeki Verileri Sıralama [2]

Verileri sıralama penceresinin Seçenekler sekmesinde, sıralama ile ilgili ölçütler bulunur.

Bu penceredeki seçenekler kullanılarak verilerin sıralanması daha da özelleştirilebilir.

Veri Aralığı Tanımlama

Veri aralığı tanımlamak birden fazla hücrenin tek bir isim altında referans gösterilmesidir.

Tanımlanan veri aralığı üzerinde toplu işlemler yapılabilir.

Grafik ekleneceği zaman önceden tanımlanmış veri aralıkları referans alınabilir.

Veri aralığı tanımlamak için;

Verileri Süzme [1]

Verileri Süzme [2]

Verileri Süzme [3]

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: