Hücrelerin Biçimlendirilmesi

Birden Fazla Satırın Tek Bir Hücrede Görüntülenmesi

Yazılan metinler hücre genişliğini aştıktan sonra diğer hücrelere taşarlar. Yazılan metin ne kadar uzun olursa olsun hücre dışına taşmaması sağlanabilir. Metnin yatayda değil hücre içerisinde aşağı doğru uzaması için;

Hücrenin satır ve sütun genişliği değiştirilmeden, metnin hücre dışına taşmasını engellemek için;

Hücreye Girilen Sayıların Biçimlendirilmesi

Hücrelere veri girişi için farklı sayı türleri seçilebilir. Örneğin; tarih biçemi, para birimi, ondalık sayıların virgülden sonraki basamak sayısı gibi. Farklı sayı biçemi seçmek için;

Hücreye Girilen Metinlerin Hizalanması

Metinler, öntanımlı olarak yatayda sola yaslı, dikeyde altta kalacak şekilde yazılırlar. Hücre biçimlendir penceresindeki Hizalama sekmesinden metinlerin hücre içindeki konumları ve yönleri belirlenebilir.

Hücrelere Kenarlık Ekleme

Hazırlanan tablolara, hücre sınırlarını belirginleştirmek, tabloların daha güzel görünmesini sağlamak için kenarlık eklenebilir. Kenarlık eklemek için;

Hücre Birleştirme

Hazırlanan tablonun başlığı, birkaç hücre için aynı açıklama gereken bir satır için hücre birleştirme kullanılır. Hücreleri birleştirmek için;

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: