Formüller ve Fonksiyonlar

Formüllerin Girilmesi

Hücrelerin içindeki değerleri düzenlemenin tek yolu doğrudan sayı ya da metin olarak elle değer girilmesi değildir. Bazı hücrelerin değerleri başka hücrelerin değerlerine göre düzenlenebilir. Bunu sağlayabilmek için kullanılacak araçlardan birisi formüllerdir.

Formül Yazımında Kullanılan İşleçler [1]

Calc'ta formül oluştururken aritmetik, karşılaştırma, metin ve başvuru işleçleri kullanılır.

Formül Yazımında Kullanılan İşleçler [2]

Mutlak Referanslar

Sabit miktarda bir kısım veri değiştirmek istenebilir. Örneğin; EURO cinsinden hesaplanmış hücre değerleri TL para birimine çevrilecek. Bunun için sabit bir döviz kuru var. Sabit döviz kurunu kullanarak diğer hücreleri değiştirmek için mutlak referans göstermek gerekir.

Fonksiyonlara Giriş [2]

İç İçe Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun alacağı değişken başka bir fonksiyonun üreteceği sonuç da olabilir.

Tek bir fonksiyonun yetersiz olduğu durumlarda tek bir adımda işlem yapmak için, iç içe fonksiyonlar kullanılabilir.

İşlev Sihirbazı

En sık kullanılan formül giriş yöntemi, işlev sihirbazıdır.

Koşullu Biçimlendirme [1]

Belirtilen koşullara göre hücre biçiminde değişiklik yapılabilir. Örneğin; ders ortalaması 50'nin üzerinde olan hücreler yeşil, ortalamanın altında kalanlar ise kırmızı ile renklendirilebilir.

Koşullu biçimlendirme için;

Not: Koşullu biçimendirmenin uygulanabilmesi için Araçlar >> Hücre içeriği >> Otomatik hesapla seçeneğinin işaretlenmiş olması gerekir.

Koşullu Biçimlendirme [2]

Koşullu biçimendirme penceresinden üç farklı koşul belirtilebilir.

Bir koşulda bulunan parametreler şunlardır:

Hata Mesajları

Formül yazarken özellikle de iç içe fonksiyonlar oluştururken birçok hata yapılabilir.

Calc, hataları renklendirme, hata mesajları ve dedektif ile bulmayı sağlar.

Sık Karşılaşılan Hatalar

503 #SAYI! Geçersiz Matematik İşlemi

Yanlış Hücre Değeri (#DEĞER) ve Yanlış Referanslar (#BAŞV)

Dedektif (Hata Bulma Aracı)

Dedektif kullanılarak hatalı formüller bulunabilir; formülden etkilenen diğer hücreler işaretlenebilir. Dedektif aracını kullanmak için;

Örnek Fonksiyonlar

Bazı durumlarda işleç kullanarak, bazı durumlarda da fonksiyon kullanarak daha hızlı formüller oluşturulabilir.

Katkı Verenler

İsimler alfabetik olarak dizilmiştir.

LibreOffice Eğitimi Müfredatı Projesi dahilinde hazırlanan içerikten üretilmiş olan bu belge, CC BY-NC-SA 3.0 ile lisanslanmıştır.

Lisans metnine şu adresten ulaşılabilir: