Hibernate OMG

Hakan Uygun (hakan.uygun@ozguryazilim.com.tr)

Hibernate OMG!

Önce uyarılar!

Hibernate OMG ile hedeflenenler

 • NoSQL veri tabanları için tanıdık bir API sağlamak
 • Model sınıflarının tanımlanmasını bir motor üzerinden otomatik sağlamak
 • "Muhafazakar" kurumları, yeni veri kullanım desenlerini ve NoSQL konusunda teşvik etmek
 • Mevcut ilişkisel veri tabanı kullanan uygulamaların NoSQL kullanım yeteneği kazanarak ölçeklenebilmesini sağmalak

Farklı NoSQL türleri ve ürünleri karşısında hedef bütün hepsini aynı beceri ile desteklemek değil!

Mimari

Temel tarasarım kuralı : Mümkün olduğunca mevcut yapıları kullanmak!

Örnek Kod

Hemen bir örnek kod bakalım :


@Entity
public class Dog {
  @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE, generator = "dog")
  @TableGenerator(
   name = "dog",
   table = "sequences",
   pkColumnName = "key",
   pkColumnValue = "dog",
   valueColumnName = "seed"
  )
  public Long getId() { return id; }
  public void setId(Long id) { this.id = id; }
  private Long id;

  public String getName() { return name; }
  public void setName(String name) { this.name = name; }
  private String name;

  @ManyToOne
  public Breed getBreed() { return breed; }
  public void setBreed(Breed breed) { this.breed = breed; }
  private Breed breed;
}

@Entity
public class Breed {

  @Id @GeneratedValue(generator = "uuid")
  @GenericGenerator(name="uuid", strategy="uuid2")
  public String getId() { return id; }
  public void setId(String id) { this.id = id; }
  private String id;

  public String getName() { return name; }
  public void setName(String name) { this.name = name; }
  private String name;
}
         

Veri Saklama Modeli

MongoDB ile Kullanım


        
@Entity
public class News {
  @Id
  private String id;
  private String title;
  @Column(name="desc")
  private String description;
  @Embedded
  private NewsPaper paper;
  
  //getters, setters ...
}

@Embeddable
public class NewsPaper {
  private String name;
  private String owner;
  //getters, setters ...
}
        


 {
  "_id" : "1234-5678-0123-4567",
  "title": "On the merits of NoSQL",
  "desc": "This paper discuss why NoSQL will save the world for good",
  "paper": {
    "name": "NoSQL journal of prophecies",
    "owner": "Delphy"
  }
}
        

İlişkiler

Hibernate OGM, model ilişkilerini MongoDB için üç farklı strateji kullanarak saklıyor. Hangi stratejinin kullanılacağını hibernate.ogm.mongodb.associations.store ayarıyla değiştirilebilir. Seçeneklerimiz ise şunlar :

In Entity


      
@Entity
public class AccountOwner {
@Id
private String id;

@ManyToMany
public Set<BankAccount> bankAccounts;

//getters, setters, ...

      


{
  "_id" : "owner0001",
  "bankAccounts" : [
    { "bankAccounts_id" : "accountXYZ" }
  ]
}
      

In Entity

Tek Yönlü :


{
  "_id": {
    "owners_id": "owner0001",
    "table": "AccountOwner_BankAccount"
  },
  "rows": [
    { "bankAccounts_id": "accountXYZ" }
  ]
}
      

Çift Yönlü :


{
  "_id": {
    "owners_id": "owner0001",
    "table": "AccountOwner_BankAccount"
  },
  "rows": [{
    "bankAccounts_id": "accountXYZ"
    }]
}
{
  "_id": {
    "bankAccounts_id": "accountXYZ",
    "table": "AccountOwner_BankAccount"
  },
  "rows": [{
    "owners_id": "owner0001"
  }]
}
      

Sorgular

Şu anda Hibernate OMG MongoDB sorgularını desteklemiyor ama JP-QL ile MongoDB sorgusu yazılması konusunda çalışmalar sürüyor. Mevcut durumda kullanılabilecek iki yöntem var :

Sorular?

Hibernate OMG ile ilgi daha fazla bilgi için http://www.hibernate.org/subprojects/ogm adresini ziyaret edebilirsiniz!