DITA ve SCORM ile Elektronik Eğitim İçeriği

Hakan Uygun ( Özgür Yazılım A.Ş. )

SCORM Nedir?

"Sharable Content Object Reference Model" (Paylaşılabilir İçerik Nesne Referans Modeli) ifadesinin kısaltmasıdır ve eğitim içeriğinin yönetilmesi için bir iskelet oluşturur.

SCORM ile Hedeflenenler

DITA Nedir?

"Darwin Information Typing Architecture" ( Darwin Bilgi Yazma Mimarisi ) kısaltması olup, konu tabanlı bir bilgi mimarisidir.

DITA, benzer bir başka içerik hazırlama sistemi DocBook ile birlikte OASIS standardıdır. DocBook'tan en önemli farkı, her türlü özellik için önceden tanımlanmış ve öğrenilmesi gereken etiketler yerine; daha basit ve ihtiyaç doğrultusunda genişletilebilir, özelleştirilebilir bir yapısının olmasıdır.

Neden DITA?

DITA Öğrenme Nesneleri (Learning Objects)

OASIS bünyesinde, DITA'nın öğrenme nesneleri konusunda çalışmalar yapılmış ve yeni DITA sürümünde bu konuda bir genişleme paketi gelmiştir.

Bu paket doğrultusunda DITA ile hazırlanan içerik DITA-OT ile SCORM olarak çıktı verebilmektedir.

Müfredat hazırlamak için neden DITA?

DITA; Öğrenme Nesneleri paketi ile birlikte, müfredat oluştururken indeksleme ve arama yapma, ders planları ve senaryolar yazma, esnek bilgi ve belge üretime olanağı sağlar.

DITA Open Toolkit ( DITA-OT )

Aşağıdaki çıktı formatları ve daha fazlasını üretebilir :

Teşekkürler

Bu sunum DITA ile hazırlanmış ve DITA-OT ile Slidy formatında çıktı olarak üretilmiştir.