Doruk Fişek – MongoDB Servisinin Yönetimi ve Ölçeklenmesi