Ubuntu, MySQL, JDBC, UTF8, Türkçe

Aslında başlık durumu açıklıyor. Ubuntu sunucu üzerinde MySQL kullanacaksanız ve JDBC kullanarak bağlanıp Türkçe UTF-8 kullanacaksanız yapılacakları aşağıda bulabilirsiniz.

1- MySQL ayarlarında Türkçe kod desteği
/etc/mysql/conf.d altında charset.cnf isimli bir dosya açılır ve içerisine şunlar yazılır :

[mysqld]
character-set-server=utf8
default-collation=utf8_turkish_ci

2- MySQL sunucu yeniden başlatılır
3- JDBC ayarlarınız kontrol edilir
JDBC URL’in sonunda UTF-8 kullanmak istediğinizi belirmek için characterEncoding=UTF-8 eklenir.

Örnek :
jdbc:mysql://localhost/ttdoc?characterEncoding=UTF-8

4- Varsayılan veriler
Varsayılan verileriniz bir text dosyada sql betiği olarak bulunuyorsa, bu dosyayı içeri alırken de UTF-8 kullanmalısınız.
Örnek :
$ mysql -p –default-character-set=utf8 mestan < import.sql