Toplu Tinyurl Üretimi

Tinyurl uzun web bağlantılarını (URL) kısaltmak ve bağlanılacak yeri gizlemek için çok iş gören bir servis.

Birden fazla (hatta çok miktarda) URL’nin Tinyurl’lerine gereksinim duydum. Sitede aynı anda bir bağlantıyı girip, elle sonucunu alıp kopyalamanız gerekiyor. Bulduğum Firefox eklentileri de genelde bulunulan sayfanın Tinyurl’sini üretmeye yarıyordu.

Ben de Tinyurl API’sini basit bir PHP betiği yazdım, (kendine parametre olarak verilen) bir düz metin dosyasından her biri bir satıra denk gelen altalta dizili olan tüm URL’leri okuyup, Tinyurl sitesine bağlanıp, onların Tinyurl’lerini oluşturup çıktı olarak veriyor.

Başka birinin de işine yararsa diye aşağı iliştiriyorum. (Not: Herhangi bir hata kontrolü yapmıyor)


function createTinyUrl($URL)
{
$tinyurl = file_get_contents("http://tinyurl.com/api-create.php?url=" . urlencode($URL));
return $tinyurl;
}

$lines = file($argv[1]);

foreach ($lines as $line_num => $line)
echo $line . createTinyUrl($line) . "nn";
?>