.svn Dosyalarını Silin Gitsin!

Svn de duran bir proje dizininden ve onun alt dizinlerinden .svn dizinlerini silmek isterseniz yada buna ihtiyaç duyarsanız bir kaç değişik komutla bunu halledebilirsiniz.

  1. $ rm -rf `find . -type d -name .svn`
  2. $ find . -name “.svn” -exec rm -rf {} \;
  3. $ find . -name .svn -print0 | xargs -0 rm -rf
  4. $ find . -type d -name ‘.svn’ -print0 | xargs -0 rm -rdf

Buyrunuz efendim.

Kaynak: http://anilozbek.blogspot.com/