Svn dosyalarına ölüüüm!

Doruk Fişek’in Cvs dosyalarına ölüüüm! yazısından aparttım 🙂

find . -type d -name .svn -exec rm -rf {} ;