ssh üzerinden X forwarding

ssh üzerinden X forwarding yapmak için,

 • Öncelikle ssh ayar dizini altındaki /etc/ssh/ssh_config dosyası içerisindeki
  ‘ForwardX11 yes’ satırının başındaki ‘#’ işaretini kaldırın.
 • Daha sonra ssh servisini tekrar başlatın. (Ubuntu altında
  #/etc/init.d/ssh restart, Pardus’ta service openssh restart )
 • Bağlantı kurmak için, ssh -X -l username -v hostname komutunu kullanabilirsiniz.
  Burada ‘v’ parametresini isteğe bağlı olarak daha detaylı (verbose) çıktı almak için kullanabilirsiniz.
 • Eğer problem yaşıyorsanız, DISPLAY değişkenini kontrol etmeyi unutmayın. Bu değişkenin
  değeri X in sizin ekranınıza atadığı id ile aynı olmalı.