Seam sınıflarından messages dosyalarına ulaşmak

Seam sınıfları içinde String alanları hard coded yazmak yerine messages dosyalarından okumak için bir yöntem öğrendim. Daha kolay bir yolu da olabilir.

String message = SeamResourceBundle.getBundle().getString(“genel.etiket.key”);

FacesMessages içinde zaten #{messages[‘genel.etiket.key’]} kullanabiliyoruz.