Samsung Unified Driver

Samsung’un itina ederek fakat sürücüleri ve kurulumu için bir o kadar da özensiz sunucular hazırladığı yazıcılarını, GNU/Linux ortamında kurmak kimi vakit kolay gibi gözüken kimi vakit de insanı feveran ettiren bir hal alması, Samsung’a teşekkürname belgesi hazırlamama neden oluyordu.

Gelelim bu mihnetten kurtulmanın kısa ve bir o kadar da kolay aşamasına;

  1. Samsung Unified Driver 4.00.36
  2. Dağıtımınızdan libstdc++, libjpeg6 ve sane paketlerini kuruyorsunuz.

Sürücüyü indirerek muvafık gördüğümüz bir dizine açıyoruz. Ardından bize -eğer elimizde tarayıcı yoksa- kopyalamamız gereken dosyaları şu şekilde;

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/backend/mfp /usr/lib(ya da lib64)/cups/backend/

# sudo cp cdroot/Linux/(mimari)/at_root/usr/lib64/cups/filter/* /usr/lib64/cups/filter/

# cat cdroot/Linux/noarch/at_opt/share/ppd/(yazıcı modeliniz).ppd | gzip -9 > (yazıcı modeliniz).ppd.gz

# sudo mkdir /usr/share/cups/model/samsung

# sudo cp (yazıcı modeliniz).ppd.gz /usr/share/cups/model/samsung/

http://localhost:631 adresine girerek yazıcınızı ekliyor ve en güzelinden bir test sayfası yazdırıyorsunuz. Eğer bu yazıcıyı paylaşmak istiyorsanız yapmanız gereken ayarlar da;

LogLevel warn

SystemGroup wheel

Port 631
Listen /var/run/cups/cups.sock
Browsing On
BrowseOrder allow,deny
BrowseAllow all
BrowseLocalProtocols CUPS
BrowseAddress @LOCAL
BrowseLocalProtocols CUPS
DefaultAuthType None
DefaultAuthType Basic
DefaultEncryption IfRequested

<Location />
Order allow,deny
Allow all
</Location>
<Location /admin>
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>
<Location /admin/conf>
AuthType Default
Require user @SYSTEM
Order allow,deny
Allow all
Allow 192.168.1.*
</Location>

Geriye kalan ayarlara ise dokunmuyorsunuz ve işiniz bitiyor. Son olarak elinizde hem tarayıcı hem yazıcı olan işlevsel bir ekipmanınız mevcut ve bunun tarayıcı kısmını da kullanmayı düşünüyorsunuz;

sudo cp cdroot/Linux/noarch/at_root/etc/sane.d/smfp.conf /etc/sane.d/

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/sane/libsane-smfp.so.1.0.1 /usr/lib64/sane/libsane-smfp.so

sudo cp cdroot/Linux/(mimariniz)/at_root/usr/lib64/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so.1
sudo ln -s /usr/lib(mimari)/libmfp.so.1.0.1 /usr/lib64/libmfp.so

Son olarak  /etc/sane.d/dll.conf içine smfp yazarak sürücüyü aktif hale getiriyoruz ve işlemimiz, bize verilen zahmet bitiyor.