WordPress Fluxophy Eklentisi

Fluxophy eklentisi dış JSON kaynaklarını getirir ve bu kaynakları widgetta gösterir.