Telve Java EE Framework

Telve Java EE 7 teknolojilerinin birarada kullanımını kolaylaştıran bir uygulama geliştirme çatısıdır.

Java EE 7 standart kütüphanelerinin üzerine Apache DeltaSpike, JBoss PicketLink, PrimeFaces, Apache Camel, ModeShape, Camunda, Bootstrap, Liquibase gibi önde gelen kütüphanelerin birarada kolayca kullanımını hedeflemektedir.

Uygulama geliştirici için temel ekran ve özellikler için yöntemler sağlarken, geliştiriciyi kısıtlamaz, Telve dışı kitaplıkları da kullanmasına olanak tanır.

Telve kullanımı ile birlikte uygulama geliştiriciler sadece geliştirecekleri uygulamaya odaklanabilirler.