Redmine Harcama Takip Eklentisi

Bu eklenti ile beraber atık Redmine’da her bir iş kaydı için yapılan mali harcama kayıtları da tutulabiliyor. Tıpkı zaman kaydı tutulması gibi harcamalar iş kayıtlarına eklenebiliyor. Bir iş için birden fazla harcama kaydedilebiliyor, harcamalar farklı parabirimlerinde yapılabiliyor. Proje bazlı olarak çapraz kurlar belirtilerek, hiyerarşik olarak iş kayıtlarında ve proje raporunda belirlenen tek bir parabiriminde toplam maliyetler hesaplanabiliyor. Proje başına rapor görüntüleme, harcama düzenleme / ekleme / silme için rol bazlı yetkilendirme yapılabiliyor. Ayrıca sadece belirlenen iş tiplerinin harcama ile ilişkilendirilmesi ayarlanabiliyor.