Redmine File Bucket Eklentisi

Redmine’da kullanılan modüllerle yüklenen dosyaları tek bir sayfada görüntülemenizi saglar. Ana proje üzerinden görüntülenen dosya listesine alt projelerdeki dosyalar da dahil edilebilir. Proje bazlı etkinleştirilebilir ya da pasifleştirilebilir ve her proje için ayrı ayar kaydedilebilir. Ayrıca rol bazlı izin ayarlanabilir, istenilen rollerin dosya listesini görüntüleyememesi sağlanabilir. Dosyaların adının yanı sıra; nereye yüklendiği, boyutu, dosya için yapılan yorum, bulunduğu sayfanın bağlantısı, hangi alt projeye eklendiği, yükleyen yazarın ismi, oluşturulma tarihi ve indirme sayısı da görüntülenir.