Redmine Default Assignee Eklentisi

Redmine iş kayıtlarında belirli bir ‘durum’ seçildiğinde atanan bölümünün eklenti ayarlarında belirtilmiş kullanıcı seçilecek şekilde değişmesini sağlar. Öntanımlı ayar kaydedilebilir. Her proje için etkin/pasif edilebilir ve her proje için ayrı ayar kaydedilebilir. Redmine v3 uyumludur.