BinaryFinder

Bir dizin ve altındaki tüm dizinlerdeki dosyaları, sıkıştırılmış dosyaların da açıp içini de inceleyerek, ikili (binary) dosya olup olmadığını belirleyen bir Python betiği. Sonuçları listelerken dosya tiplerine göre gruplama yapıyor. Belirli tür dosyaların karalisteye alınarak araştırma dışı bırakılmasını da destekliyor.