Periyodik komut çalıştırma

Bilgisayar kullanırken bazen aynı işi defalarca yapmamız gerekebiliyor.
Bunun için işe yarayabilecek bir konsol komutu…

# while true; do $calistiralacak_komut; sleep $bekleme_suresi; done

Örnegin bir klasörün içindeki dosyaları 1 dakikada bir silmek istiyoruz.

# while true; do rm -rf /silinecek/klasor/yolu; sleep 60; done