Periyodik komut çalıştırma-2

Bir de böyle bir yöntem var 🙂

$ watch -n 60 “rm -rf /silinecek/klasör/yolu/*”

Bu en güzel bir klasörün içeriğinin değişip değişmediğini kontrol etmekte işe yarıyor. Mesela şu her iki saniyede bir ls çekiyor klasöre;

$ watch ls