Oracle 10gR2’de Türkçe Arama

Yazalımda kaybolmasın serisine ek.

Oracle 10gR2 üzerinde Türkçe like aralamarında case-insensitive arama yapmak için aşağıdaki ortam değişkenlerini setlemek lazım…

alter session set NLS_COMP=LINGUISTIC;
alter session set NLS_SORT=TURKISH_AI;

Ayrıca büyük harfe çevirmek içinde NLS_UPPER( alan, nls_comp=’xturkish’ ) kullanılması gerekir…