NetBeans ve anti-aliasing

NetBeans’i font anti-aliasing açık olarak kullanmak için aşağıdaki kodu NetBeans kurulum klasöründe etc/netbeans.conf dosyasında netbeans_default_options alanının sonuna eklemeniz gerek.

-J-Dswing.aatext=true

etc/netbeans.conf için örnek:

netbeans_default_options="-J-Dorg.netbeans.modules.tomcat.autoregister.token=1209722377288 -J-Dorg.netbeans.modules.tomcat.autoregister.catalinaHome="/home/havan/apps/apache-tomcat-6.0.16" -J-Dcom.sun.aas.installRoot="/home/havan/apps/glassfish-v2ur2" -J-client -J-Xss2m -J-Xms32m -J-XX:PermSize=32m -J-XX:MaxPermSize=200m -J-Xverify:none -J-Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -J-Dsun.java2d.noddraw=true --locale en:US -J-Dswing.aatext=true"

Bu NetBeans’de anti aliasing özelliğini aktifleştirecek. Editör kısmında anti-aliasing açmak için ise Tools > Options > Advanced Options > Editing > Editor Settings altında Text Antialiasing‘i işaretlemeniz gerek.