LVM alan genişletme

Son kullanıcı için ne kadar karışıkmış gibi gözükse de LVM oldukça faydalı bir araç. Daha önce aldığım disk yetmemeye başlayınca yeni bir disk aldım. Mevcut diskimde bölüm yönetimi için LVM kullandığımdan, yeni aldığım diskte LVM kullanıp o diski de ev dizinime dahil edeyim dedim. Bunun için yeni aldığım diske fdisk çekip type olarak LVM belirledikten sonra şu komutları uygulamam ev dizinimin olduğu bölümü 2 katına çıkarmaya yetti:

pvcreate /dev/sdb1 (fiziksel bölümü oluşturuyoruz.)
vgextend linux0 /dev/sdb1 (linux0 volume group ismi)
Daha sonra 750GB’lik disk bölümünü şu şekilde ekledim:
lvresize -L +750G linux0/linux0_home (linux0_home logical volume ismi, ozetle volumegroup/logicalvolume şeklinde ekliyorsunuz.)
Ve son olarak da resize2fs /dev/linux0/linux0_home diyerek disk bölümünü genişletmeye başlıyorsunuz. Bu işlem disk performansına göre biraz zaman alabilir, anlık takip etmek için df komutundan yararlanabilirsiniz.