Joiner sınıfı ile textleri birbirine bağlayın

Joiner sınfı, istediğiniz ayraçlar ile stringleri birbirine bağlamanızı sağlar.
Örneğin elinizde bir collection var ve bu collectionın elemanlarını aralara virgül koyarak bir text haline getirmek istiyorsunuz.

Joiner.on(“, “).appendTo(aStringBuilderObject, aCollection);

Burada StringBuilder objenize Collection elemanlarını araya virgül koyarak append ediyorsunuz.

Ben collection kullanmayacağım, bağlamak istediğim textleri kendim yazacağım derseniz de aşşağıdaki örneği uygulayabilirsiniz.

[1]
Joiner joiner = Joiner.on(“; “).skipNulls();
return joiner.join(“Harry”, null, “Ron”, “Hermione”);

Bu size “Harry; Ron; Hermione” stringini return eder. Input elemanları join olmadan önce String objesine convert edilirler.
skipNulls() methodu input elemanlarından herhangi biri null ise NPE yemenizi engeller.

Son olarak Joiner sınıfı nedir nerededir sorusuna yanıt vereyim.

Google Collections kütüphanesinde com.google.common.base.Joiner paketinde bulunur.

Haydi kolay gelsin.

refs
[1] http://google-collections.googlecode.com/svn/trunk/javadoc/com/google/common/base/Joiner.html