Jasper Raporlarını Ant ile Nasıl Derlerim?

Bir dizinde bulunan .jrxml uzantılı raporlarımızı ant ile derlemek için build.xml dosyasına aşşağıdaki betik yazılabilir.

<taskdef name=”jrc” classname=”net.sf.jasperreports.ant.JRAntCompileTask”>
<classpath refid=”build.classpath”/>
</taskdef>

<target name=”buildjasper”>
<mkdir dir=”./build/reports”/>
<jrc
srcdir=”${basedir}/jasper”
destdir=”${dist.dir}/reports”
tempdir=”${dist.dir}/temp”
keepjava=”true”
xmlvalidation=”true”>
<classpath refid=”build.classpath”/>
<include name=”**/*.jrxml”/>
</jrc>
</target>

Burada  taskdef  tag’i içine jasper raporlarının derlenmesi için gerekli olan java kütüphanesinin adı ve class path’i yazılır.

srcdir : Adından da anlaşılacağı gibi kaynak dizinimizdir. Yani .jrxml uzantılı raporlarımızın bulunduğu dizin.

destdir: Derlemeden sonra oluşacak .jasper uzantılı raporlarımızın gideceği dizin.

tempdir: Derlemeden sonra oluşacak diğer dosyaların kopyalanacağı dizin.

Daha sonradan build.xml ‘in olduğu dizinde bir konsol açıp “ant buildjasper” (*) komutunu yazarak raporlarınızı derleyebilirsiniz.

* buildjasper : ant betiğinde ki target name’i.