Eclipse’ de sunucu başlatamama problemi..

Eğer eclipse’te jboss sunucu ile hsqldb veritabanına bağlanırken tabloları create edemiyorsa jboss tmp altında session dizini dolmuş olabilir..

jboss/server/default/tmp altındaki session dizini silinince hata giderilmiş olacaktır.