dummy0 arabirimi

Elde 2 farklı subnette bulunan IP’ler ve tek ethernet kartı olunca sanallaştırmada ne yapalım ne yapalım dedik ve çözümün oldukça basit olduğunu gördük: dummy0
Dummy interface oluşturmak için kullanılan bir çekirdek modülü de mevcut, ismi dummy.
Adından da anlaşılabileceği gibi dummy bir interface oluşturup (dummy0) IP atayıp, oluşturacağınız bridge’e dahil edebiliyorsunuz. Örnekleyecek olursak:

brctl addbr br0
modprobe dummy
ip link set dummy0 up
brctl addif br0 dummy0

Daha sonra sanal makine eklerken bridge seçip farklı subnetteki ip’leri verebilirsiniz.
P.S: netfilter’a takılmamak için sysctl.conf’a şunları ekleyebilirsiniz:
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 0
net.bridge.bridge-nf-call-arptables = 0