Bir dosyanın ilk n satırını silmek

Eldeki çok sayıda dosyanın, ilk 6 satırındaki ifadeleri silmem gerekti. Bunu elle yapmak, dosya sayısı çok olunca pek mümkün değil tabii.

Tek bir dosya için şöyle bir basit betik işimi gördü:


count=wc -l $1|cut -f1 -d" "
more +7 $1 | head -$(( count )) > $1.kesik
mv -f $1.kesik $1

Daha sonra bunu aradan seçtiğim dosyalara uygulamak için de find kullandım:


find . -name '*.txt' -exec /root/betik.sh {} \;

Tertemiz oldu, bal dök… 🙂